ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พระโอรส
* องค์ชายพีรู เป็นพระโอรสที่ประสูติจากพระนางซอโน
* [[พระเจ้ายูรีแห่งโคกูรยอ|องค์ชายยูรี]] เป็นพระโอรสที่ประสูติจากพระนางโซยา
* [[พระเจ้าอนจอ|องค์ชายอนจอ]] เป็นพระโอรสที่ประสูติจากพระนางซอโน
* องค์หญิงโซย็อน เป็นพระธิดาที่ประสูติจากพระนางโซยา
837

การแก้ไข