ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คูลอมบ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(หน่วยอนุพันธ์ → หน่วยอนุพัทธ์ ; ตาม สสวท.)
 
== นิยาม ==
ระบบหน่วยระหว่างประเทศให้นิยามหฃฃงงบงบน่วยของหน่วยคูลอมบ์ไว้ว่าเป็นจำนวนประจุสะสมเนื่องจากกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ใน 1 วินาที หรือ 1&nbsp;C&nbsp;= 1&nbsp;A&nbsp;× 1&nbsp;s.<ref>{{cite web |url=http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/chapter2/2-2/table3.html |publisher=BIPM |title=SI brochure, section 2.2.2 }}</ref> โดยที่ 1 วินาที มีความสัมพันธ์กับความถี่ของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากอะตอม[[ซีเซียม]]<ref>{{cite web |url=http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/chapter2/2-1/second.html |publisher=BIPM |title=SI brochure, section 2.2.1.3 }}</ref> และกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ นิยามตามแรงระหว่างแท่งลวดที่มีกระแสไหลผ่าน ตาม[[กฎแรงของแอมแปร์]] (Ampère's force law)<ref name=ampere>{{cite web |url=http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/chapter2/2-1/ampere.html |publisher=BIPM |title=SI brochure, section 2.2.1.4 }}</ref>
 
== การแปลงหน่วยและข้อควรรู้ ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์