เลขอาโวกาโดร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เลขอาโวกราโดร (อังกฤษ: Avogadro's number) หรือ ค่าคงตัวอาโวกราโดร (อังกฤษ: Avogadro's constant) คือ จำนวนของอะตอมของธาตุคาร์บอนในไอโซโทปคาร์บอน-12 จำนวน 12 กรัมเท่ากับ (6.02214179±0.00000030) ×1023 มวลสัมพัทธ์อะตอมของธาตุใด ๆ ก็ตามที่มีหน่วยใดๆก็ตามจะมีจำนวนอะตอมเท่านี้

เลขอาโวกราโดรเป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อของ อาเมเดโอ อาโวกาโดร นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ซึ่งได้ตั้งสมมุติฐานไว้เมื่อ พ.ศ. 2354