ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์"

(แก้ไขคำผิด)
ในปัจจุบันเปิดสอนทั้งสิ้น 16 คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา <ref>http://www.nus.edu.sg/education</ref>
* คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Arts and Social Sciences)
* สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ (NUS Business School)
* สำนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ (NUS School of Computing)
* คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (Faculty of Dentistry )
* คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Sciences)
* The University Scholars Programme (USP)
* Yale-NUS College
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
204

การแก้ไข