ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดิเรก อิงคนินันท์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==ประวัติ==
ดิเรก อิงคนินันท์ เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2493<ref>[http://www.supremecourt.or.th/webportal/supremecourt/content.php?content=component/content/view.php&id=96 ดิเรก อิงคนินันท์] จากเว็บไซต์ www.supremecourt.or.th</ref> สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ปี 2515 และเนติบัณฑิตไทย (สอบไล่ได้ลำดับที่ 1)จาก[[สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา]]สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 ปี 2517<ref>[http://www.opsc.coj.go.th/info.php?cid=2 ประวัติประธานศาลฎีกา]. สำนักประธานศาลฎีกา</ref>
 
==การทำงาน==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์