ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หมายเหตุ =
}}
'''พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์''' เป็นพระที่นั่งที่สร้่างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระที่นั่งองค์1ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ปัจจุับันถูกรื้อลงแล้ว
พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ต่อจากพระที่นั่งอมรพิมานมณีทางทิศตะวันออก เป็นที่ประทับของ[[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] ตั้งแต่เมื่องครั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นพระนางเจ้าพระวรราชเทวี โดยขึ้นพระที่นั่งใหม่ เมื่อวันพุธ แรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ อัฐศก ศุกราช 1248 ( พ.ศ. 2429 ) พระที่นั่งองค์นี้มีพระเฉลียงต่อเนื่องกับ " ห้องน้ำเงิน " ซึ่งทรงใช้เป็นที่ทรงพระสำราญในหมู่พระราชโอรส - ธิดา เจ้านาย และราชอาคันตุกะที่มาเฝ้า ฯ เป็นการส่วนพระองค์ ในการเฝ้าแหนแต่ละครั้ง เมื่อมีผู้มาเฝ้าก็จะเสด็จออกรับแขกทางอัฒจันทร์ใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก อัฒจรรย์นี้แยกออกเป็นสองทางคือ ทางหนึ่งขึ้นไปสู่พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ และอีกทางหนึ่งแยกขึ้นไปสู่พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากรที่อัฒจันทร์นี้ หม่อมศรีพรหมา ได้บรรยายเกี่ยวกับการรับแขกของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ฯ ว่า " พอบ่ายราว 5 โมงเย็น สมเด็จ ฯ เสด็จออกรับแขกที่ตรงอัฒจันทร์ขั้นสุดท้ายนั่นเอง ถ้าเป็นบ้านคนธรรมดาก็ว่า ตรงหัวบันไดก็ได้ แต่บันไดของพระที่นั่งกว้างใหญ่ ปูด้วยหินขาวกับดำวดงาม ส่วนแขกเหล่านั้นจะนั่งตามขั้นอัฒจันทร์ " ห้องบรรทมของสมเด็จ ฯ นั้นทรงแบ่งครึ่งประทับร่วมกับ[[สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร]]สภาพภายในห้องบรรทมนั้น[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค็เจ้าจุลจักรพงษ์]]ทรงบรรยายไว้ว่า " ห้องบรรทมนี่กว้างใหญ่จนแบ่งเป็นส่วน ๆ โดยมรฉากไม้กั้นและ ฉากไม้นั้นมีรูปถ่ายติดอยู่เต็ม " ในปัจจุบันองค์นี้ได้ถูกรื้อลงแล้วเนื่องจากชำรุดความทรุดโทรม
==ประวัติ==
พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ต่อจากพระที่นั่งอมรพิมานมณีทางทิศตะวันออก เป็นที่ประทับของ[[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] ตั้งแต่เมื่องครั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นพระนางเจ้าพระวรราชเทวี โดยขึ้นพระที่นั่งใหม่ เมื่อวันพุธ แรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ อัฐศก ศุกราช 1248 ( พ.ศ. 2429 ) พระที่นั่งองค์นี้มีพระเฉลียงต่อเนื่องกับ " ห้องน้ำเงิน " ซึ่งทรงใช้เป็นที่ทรงพระสำราญในหมู่พระราชโอรส - ธิดา เจ้านาย และราชอาคันตุกะที่มาเฝ้า ฯ เป็นการส่วนพระองค์ ในการเฝ้าแหนแต่ละครั้ง เมื่อมีผู้มาเฝ้าก็จะเสด็จออกรับแขกทางอัฒจันทร์ใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก อัฒจรรย์นี้แยกออกเป็นสองทางคือ ทางหนึ่งขึ้นไปสู่พระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ และอีกทางหนึ่งแยกขึ้นไปสู่พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากรที่อัฒจันทร์นี้ หม่อมศรีพรหมา ได้บรรยายเกี่ยวกับการรับแขกของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ฯ ว่า " พอบ่ายราว 5 โมงเย็น สมเด็จ ฯ เสด็จออกรับแขกที่ตรงอัฒจันทร์ขั้นสุดท้ายนั่นเอง ถ้าเป็นบ้านคนธรรมดาก็ว่า ตรงหัวบันไดก็ได้ แต่บันไดของพระที่นั่งกว้างใหญ่ ปูด้วยหินขาวกับดำวดงาม ส่วนแขกเหล่านั้นจะนั่งตามขั้นอัฒจันทร์ " ห้องบรรทมของสมเด็จ ฯ นั้นทรงแบ่งครึ่งประทับร่วมกับ[[สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร]]สภาพภายในห้องบรรทมนั้น[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค็เจ้าพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์]]ทรงบรรยายไว้ว่า " ห้องบรรทมนี่กว้างใหญ่จนแบ่งเป็นส่วน ๆ โดยมรฉากไม้กั้นและ ฉากไม้นั้นมีรูปถ่ายติดอยู่เต็ม " ในปัจจุบันองค์นี้ได้ถูกรื้อลงแล้วเนื่องจากชำรุดความทรุดโทรม
==แหล่งข้อมูลอื่น==
{{geolinks-bldg|13.749359|100.4913}}
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์