พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้ายูริแห่งซิลลา)
Jump to navigation Jump to search
พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา
พระราชาแห่งชิลลา
พระราชาองค์ที่ 3 แห่ง ชิลลา
ครองราชย์ 567 - 600
ก่อนหน้า นัมแฮ
ถัดไป ทัลแฮ
อัครมเหสี พระมเหสีไม่ปรากฏพระนาม
พระมเหสีอีกันแซง
พระราชบุตร องค์ชายพาซา
องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม
องค์ชายอิลซอง
พระนามเต็ม
ปาร์คยูรี
ราชวงศ์ ชิลลา
พระราชบิดา พระเจ้านัมแฮ
พระราชมารดา พระพันปีอัลเจบูอิน
ประสูติ ไม่ปรากฏ
สวรรคต 600
กษัตริย์เกาหลี

ชิลลา
(ก่อนรวมแผ่นดิน)

 1. ฮย็อกกอเซ 57 ปีก่อนคริสตกาล – 4
 2. นัมแฮ 4 – 24
 3. ยูรี 24 – 57
 4. ทัลแฮ 57 – 80
 5. พาซา 80 – 112
 6. จีมา 112 – 134
 7. อิลซ็อง 134 – 154
 8. อาดัลลา 154 – 184
 9. พ็อลฮยู 184 – 196
 10. แนแฮ 196 – 230
 11. โจบอน 230 – 247
 12. ช็อมแฮ 247 – 261
 13. มีชู 262 – 284
 14. ยูรเย 284 – 298
 15. คีริม 298 – 310
 16. ฮึลแฮ 310 – 356
 17. แนมุล 356 – 402
 18. ซิลซ็อง 402 – 417
 19. นุลจี 417 – 458
 20. จาบี 458 – 479
 21. โซจี 479 – 500
 22. จีจึง 500 – 514
 23. พ็อบฮึง 514 – 540
 24. จินฮึง 540 – 576
 25. จินจี 576 – 579
 26. จินพย็อง 579 – 632
 27. ช็อนด็อก 632 – 647
 28. ชินด็อก 647 – 654
 29. มูยอล 654 – 661

พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา (อังกฤษ: Yuri of Silla)(?-ค.ศ. 57)กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่ง อาณาจักรชิลลา ประสูติเมื่อใดไม่ปรากฏโดยเป็นพระราชโอรสใน พระเจ้านัมแฮ และพระมเหสีอันเจและเป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าฮยอกกอเซ เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 24 พระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทนโดยพระองค์เป็นผู้พระราชทาน 6 นามสกุลหลักของเกาหลี ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันทรงครองราชย์ได้ 33 ปีก่อนจะสวรรคตในปี ค.ศ. 57

พระราชวงศ์[แก้]

พระชายา

 • พระมเหสี ไม่ปรากฏพระนาม
  • องค์ชายพาซา - ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าพาซา
  • องค์หญิง ไม่ปรากฏพระนาม - สมรสกับคิม มยองอ๊ก
 • พระมเหสี พระนางอีกันแซง
  • องค์ชายอิลซอง - ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าอิลซอง
  • สถานที่เกิด นาจอง ประเทศเกาหลี ชิลลายุคต้น