พระเจ้ายูริแห่งซิลลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเจ้ายูริแห่งซิลลา (อังกฤษ: Yuri of Silla)(?-ค.ศ. 57)กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่ง อาณาจักรซิลลา ประสูติเมื่อใดไม่ปรากฏโดยเป็นพระราชโอรสใน พระเจ้านัมแฮ และพระมเหสีอันเจและเป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าฮยอกกอเซ เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 24 พระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทนโดยพระองค์เป็นผู้พระราชทาน 6 นามสกุลหลักของเกาหลี ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันทรงครองราชย์ได้ 33 ปีก่อนจะสวรรคตในปี ค.ศ. 57

พระราชวงศ์[แก้]

พระชายา

  • พระมเหสี ไม่ปรากฏพระนาม
    • องค์ชายพาซา - ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าพาซา
    • องค์หญิง ไม่ปรากฏพระนาม - สมรสกับคิม มยองอ๊ก
  • พระมเหสี พระนางอีกันแซง
    • องค์ชายอิลซอง - ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าอิลซอง