พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้ายูริแห่งซิลลา)
พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา
พระราชาแห่งชิลลา
พระราชาองค์ที่ 3 แห่ง ชิลลา
ครองราชย์ 567 - 600
ก่อนหน้า นัมแฮ
ถัดไป ทัลแฮ
อัครมเหสี พระมเหสีไม่ปรากฏพระนาม
พระมเหสีอีกันแซง
พระราชบุตร องค์ชายพาซา
องค์หญิงไม่ปรากฏพระนาม
องค์ชายอิลซอง
พระนามเต็ม
ปาร์คยูรี
ราชวงศ์ ชิลลา
พระราชบิดา พระเจ้านัมแฮ
พระราชมารดา พระพันปีอัลเจบูอิน
ประสูติ ไม่ปรากฏ
สวรรคต 600

พระเจ้ายูรีแห่งชิลลา (อังกฤษ: Yuri of Silla)(?-ค.ศ. 57)กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่ง อาณาจักรชิลลา ประสูติเมื่อใดไม่ปรากฏโดยเป็นพระราชโอรสใน พระเจ้านัมแฮ และพระมเหสีอันเจและเป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าฮยอกกอเซ เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 24 พระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทนโดยพระองค์เป็นผู้พระราชทาน 6 นามสกุลหลักของเกาหลี ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันทรงครองราชย์ได้ 33 ปีก่อนจะสวรรคตในปี ค.ศ. 57

พระราชวงศ์[แก้]

พระชายา

  • พระมเหสี ไม่ปรากฏพระนาม
    • องค์ชายพาซา - ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าพาซา
    • องค์หญิง ไม่ปรากฏพระนาม - สมรสกับคิม มยองอ๊ก
  • พระมเหสี พระนางอีกันแซง
    • องค์ชายอิลซอง - ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าอิลซอง
    • สถานที่เกิด นาจอง ประเทศเกาหลี ชิลลายุคต้น