พระเจ้าจองจงแห่งโชซอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระเจ้าจองจง
พระเจ้าจองจงแห่งโชซอน

พระบรมนามาภิไธย พระเจ้าจองจงแห่งโชซอน
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งเกาหลี
ราชวงศ์ โชซอน
ครองราชย์ พ.ศ. 1941พ.ศ. 1942
รัชกาล 1 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าแทโจ
รัชกาลถัดไป พระเจ้าแทจง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 1900
สวรรคต พ.ศ. 1962
(พระชนมายุได้ 62 พรรษา)
พระราชบิดา พระเจ้าแทโจ
พระราชมารดา พระมเหสีชินอึย
พระอัครมเหสี พระมเหสีโซฮย็อน
พระเจ้าจองจงแห่งโชซอน
ฮันกึล 정종
ฮันจา 定宗
RR Jeongjong
MR Chŏngjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล 이방과
ฮันจา 李芳果
RR I Bang-gwa
MR I Panggwa

พระเจ้าจองจง (เกาหลี: 정종, ฮันจา: 定宗, MC: Jeongjong, MR: Chŏngjong ค.ศ. 1357 - ค.ศ. 1419) เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 2 แห่งราชวงศ์โจซอน (ค.ศ. 1398 - ค.ศ. 1400) เป็นพระโอรสองค์ที่สองของพระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาราชวงศ์โจซอน

พระเจ้าจองจงประสูติเมื่อค.ศ. 1357 พระนามเดิมว่า ลีบังกวา (이방과, 李芳果) เป็นบุตรชายของลีซองกเย (이성계, 李成桂) และนางจากตระกูลฮันซึ่งเสียชีวิตไปก่อน ต่อมาเมื่อลีซองกเยได้ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ราชวงศ์โจซอนลีบังกวาจึงได้รับพระยศเป็น องค์ชายยองอัน (영안대군, 永安大君) และตั้งพระราชมารดาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วนั้นเป็นพระมเหสีชินอี (신의왕후, 神懿王后) แต่พระเจ้าแทโจนั้นกลับโปรดปรานพระมเหสีองค์ใหม่คือพระมเหสีชินด็อก[1] (신덕왕후, 神德王后) จากตระกูลคังและตั้งองค์ชายอีอัน (의안대군, 宜安大君) ลีบังซอก (이방석, 李芳碩) พระโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสี่องค์ใหม่เป็นองค์ชายรัชทายาท ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่บรรดาพระโอรสของพระมเหสีฮันโดยเฉพาะองค์ชายจองอัน (정안대군, 靖安大君) ลีบังวอน (이방원, 李芳遠) พระโอรสองค์ที่ห้าของพระเจ้าแทโจ และพระอนุชาขององค์ชายยองอัน ในค.ศ. 1398 ลีบังกวาได้นำสมัครพรรคพวกเข้าทำการลอบปลงพระชนม์องค์ชายลีบังบอนและลีบังซอกพระโอรสทั้งสองของพระมเหสีคัง เรียกว่า เหตุการณ์จลาจลขององค์ชาย (왕자의난, 王子-亂) ครั้งที่หนึ่ง องค์ชายลีบังวอนจึงตั้งองค์ชายยองอันเป็นองค์ชายรัชทายาทแทน ฝ่ายพระเจ้าแทโจเมื่อพระโอรสเข่นฆ่ากันเองทำให้ทรงเสียพระทัยมาจึงทรงสละราชบัลลังก์ในค.ศ. 1398 องค์ชายยองอันจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อ

พระเจ้าจองจงทรงเชื่อคำแนะนำของโหรหลวงว่าเมืองฮันซองนั้นได้กลายเป็นที่อัปมงคลไปในรัชสมัยของพระราชบิดา จึงย้ายราชธานีกลับไปที่เมืองแคซองเมืองหลวงของเกาหลีในสมัยราชวงศ์โครยอ ทั้งนี้จะสามารถหลบหลีกอิทธิพลของพระอนุชาลีบังวอน ในค.ศ. 1400 พระอนุชาจองพระเจ้าจองจงอีกพระองค์คือองค์ชายฮวีอัน (회안대군, 懷安大君) ลีบังกัน (이방간, 李芳幹) ซึ่งเป็นพระเชษฐาขององค์ชายลีบังวอน ได้ก่อกบฏหวังจะยึดอำนาจองค์ชายลีบังวอนนำทัพเข้าปราบสองฝ่ายต่อสู้กันในเหตุการณ์จลาจลขององค์ชาย (왕자의난, 王子-亂) ครั้งที่สอง องค์ชายลีบังกันพ่ายแพ้และถูกกักพระองค์อยู่ที่เขาโทซาน องค์ชายลีบังวอนบัลคับให้พระเจ้าจองจงสถาปนาพระองค์เองเป็นองค์ชายรัชทายาท จนในที่สุดพระเจ้าจองจงก็ทรงทนไม่ได้อีก สละราชบัลลังก์ให้พระอนุชาขึ้นครองราชย์ต่อ เป็นพระเจ้าแทจง

พระเจ้าจองจงประทับอยู่ที่เมืองแคซองตลอดพระชนม์ชีพที่เหลือในฐานะแทซังวัง (태상왕, 太上王) และสวรรคตในค.ศ. 1419 ในรัชกาลของพระเจ้าเซจงมหาราช พระสุสานมีชื่อว่า ฮูนึง (후릉, 厚陵) แต่ไม่ได้รับพระนามที่พระสุสาน แต่ได้รับพระราชทานพระนามจากจักรพรรดิราชวงศ์หมิงว่า พระเจ้าคงจอง (공정대왕, 恭靖大王) จนในรัชสมัยของพระเจ้าซุกจงได้ถวายพระนามที่พระสุสานเป็น พระเจ้าจองจง (정종, 定宗)

พระนามเต็ม[แก้]

 • สมเด็จพระราชา จองจง คงจอง อึยมุน จางมู อนอิน ซุนฮโย
 • 정종공정의문장무온인순효대왕
 • 定宗恭靖懿文莊武溫仁順孝大王

พระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

 • พระราชบิดา: พระเจ้าแทโจแห่งโชซอน (태조)
 • พระราชมารดา  : สมเด็จพระราชิชินอึย ตระกูลฮัน แห่งอันพยอน (신의왕후 한씨, 神懿王后韓氏 กันยายน 1337 – 21 ตุลาคม 1391)
พระราชินี
 • สมเด็จพระราชินีจองอัน ตระกูลคิม แห่งคยองจู (정안왕후 김씨 ,定安王后 金氏 22 กรกฎาคม 1355 - 2 กันยายน 1412)
พระสนม พระราชโอรส พระราชธิดา
 • พระสนมซองบิน ตระกูลจี แห่งชุงจู (성빈 지씨 ,誠嬪 池氏)
  • ลี ฮูแซง,เจ้าชายด็อกชอน
  • ลี มัลแซง,เจ้าชายโทพยอง
 • พระสนมซุกอึย ตระกูลจี แห่งชุงจู (숙의 지씨 ,淑儀 池氏)
  • ลี วอนแซง,เจ้าชายอึยพยอง
  • ลี มูแซง,เจ้าชายซอนซอง
  • ลี โฮแซง,เจ้าชายอิมซอง
  • เจ้าหญิงฮัมยาง
 • พระสนมซุกอึย ตระกูลคี แห่งแฮงจู (숙의 기씨 ,淑儀 奇氏  ? - 1457)
  • ลี กุนแซง,เจ้าชายซุนพยอง
  • ลี อึยแซง,เจ้าชายกึมพยอง
  • ลี ยุงแซง,เจ้าชายจองซ็อก
  • ลี ซอนแซง,เจ้าชายมูริม
  • เจ้าหญิงซุกชิน
  • เจ้าหญิงซางวอน
  • เจ้าหญิงด็อกชอน
  • เจ้าหญิงโกซอง
  • เจ้าหญิงจอนซาน
 • พระสนมซุกอึย ตระกูลมุน (숙의 문씨,淑儀 文氏)
  • ลี ควีแซง,เจ้าชายจองอึย
 • พระสนมซุกอึย ตระกูลลี (숙의 이씨 ,淑儀 李氏)
  • ลี จองแซง,เจ้าชายจินนัม
 • พระสนมซุกอึย ตระกูลยุน แห่งแฮพยอง (숙의 윤씨 ,淑儀尹氏)
  • ลี ด็อกแซง,เจ้าชายซูโท
  • ลี น๊กแซง,เจ้าชายอิมอึน
  • ลี พกแซง,เจ้าชายซ็อกโพ
  • ลี โพแซง,เจ้าชายจางชอน
  • เจ้าหญิงอินชอน
  • เจ้าหญิงฮัมอัน
 • พระสนมโจคุงจาง (초궁장)
 • พระสนมไม่ทราบพระนาม
  • เจ้าหญิงด็อกชอน

อ้างอิง[แก้]

 1. The Winds of Change (อังกฤษ)
ก่อนหน้า พระเจ้าจองจงแห่งโชซอน ถัดไป
พระเจ้าแทโจ 2leftarrow.png พระมหากษัตริย์แห่งโชซ็อน
(พ.ศ. 1941 - พ.ศ. 1949)
2rightarrow.png พระเจ้าแทจง