พระลกุณฏกภัททิยเถระ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเดิมลกุณฏกภัททิยะ
สถานที่เกิดเมืองสาวัตถี
วิธีบวชเอหิภิกขุอุปสัมปทา
เอตทัคคะผู้มีเสียงไพเราะ
ฐานะเดิม
ชาวเมืองสาวัตถี
สถานที่รำลึก
สถานที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระลกุณฏกภัททิยเถระ เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล ชาวเมืองสาตถี นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญของพระพุทธศาสนา ท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้าน ผู้มีเสียงไพเราะ

ประวัติ[แก้]

พระลกุณฏกภัททิยเถระ เกิดในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งในเมืองสาวัตถี เมื่อเจริญวัยแล้ว วันหนึ่งได้ตามประชาชนไปฟังธรรมในวัดพระเชตวันมีความเลื่อมใสจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา ไม่นานท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ต่อมาได้เข้าไปสนทนาธรรมกับพระสารีบุตรหลายเรื่อง จนในที่สุดส่งกระแสจิตพิจารณาตามธรรมสากัจฉาจึงได้บรรลุอรหันต์ในขณะสนทนาธรรมนั่นเอง

ท่านพระลกุณฏกภัททิยเถระ เป็นคนมีรูปร่างเตี้ยมาแต่กำเนิด ทำให้ท่านมักถูกพระรูปอื่นจับหัวเล่นอยู่เสมอ ๆ ด้วยคิดว่าเป็นเพียงสามเณรน้อย จนพระพุทธเจ้าต้องแสดงให้พระสงฆ์ทราบทั่วกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว พระลกุณฏกภัททิยเถระนั้นปรากฏว่าท่านมีปกติเจรจาได้ไพเราะเสนาะโสตมาก ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงยกย่องท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายในผู้ มีเสียงไพเราะ

บั้นปลายชีวิต[แก้]

ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ระบุว่าท่านดับขันธปรินิพพานที่ใด แต่ท่านคงดำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาลจึงดับขันธปรินิพพาน

อ้างอิง[แก้]

  1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. (2525). ธรรมวิภาคปริเฉทที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการแผนกตำรา มหามกุฏราชวิทยาลัย.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. เว็บไซต์ 84000
  2. เว็บไชต ธรรมะ เกตเวย์ เก็บถาวร 2009-04-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน