ผู้ใช้:Tikmok

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Tikmok
  Tikmok
  เพศไม่ระบุ
  สรรพนามเรา/คุณ/เขา
  เริ่มเขียน15 เมษายน พ.ศ. 2556 (9 ปี)
  สิ่งที่สนใจประสาทวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการ ดูเพิ่มเติม
  ความตั้งใจเขียน-ปรับปรุงบทความทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
  ติดวิกิพีเดียระยะเริ่มต้น
  ระดับทักษะชาววิกิพีเดีย
  วิกิพีเดีย:บาเบล
  thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
  en-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับชำนาญ
  This user can contribute with a near-native level of English.
  Gnome-mime-text-html.svgผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
  Gnome-mime-text-x-java.svgผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน ภาษาจาวา
  จาวาสคริปต์ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนจาวาสคริปต์
  ผู้ใช้ตามภาษา
  เกี่ยวกับผู้เขียน
  Noia 64 apps karm.svg ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
  9 ปี 11 เดือน 12 วัน
  บทความที่ริเริ่ม/แปล
  (รวมจำนวน)
  Dharmacakra flag (Thailand).svgผู้ใช้คนนี้สนใจและแก้ไขบทความที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
  สถิติการแก้ไข
  หน้าที่แก้ไขมากครั้งที่สุด
  เครื่องมือการเขียน
  วินโดวส์เซเว่น ผู้ใช้คนนี้ ใช้ วินโดวส์ 7
  Firefox LiNsta.pngผู้ใช้คนนี้ใช้ไฟร์ฟอกซ์
  Icon-notepad.svgผู้ใช้คนนี้เขียนบทความด้วยโน้ตแพด
  ชอบ/ไม่ชอบ
  PACE-flag.svgผู้ใช้คนนี้ชอบสันติภาพและไม่ต้องการการสงครามและการปะหัตประหาร
  Hakenkreuz im Verbotsschild.svgผู้ใช้คนนี้ไม่ชอบและต่อต้านฟาสซิสต์ และ นาซี

  เรื่อง-หัวข้อที่เคยเขียน[แก้]

  050 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี
  060 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  องค์การต่างๆ พิพิธภัณฑวิทยา
  150 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  จิตวิทยา
  160 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
  170 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  จริยธรรม ศีลธรรม
  200 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ศาสนา
  210 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ศาสนาธรรมชาติ
  290 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ
  300 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  สังคมศาสตร์
  310 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  สถิติศาสตร์
  320 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
  330 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  เศรษฐศาสตร์
  340 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  กฎหมาย
  360 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม
  370 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  การศึกษา
  390 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
  500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วิทยาศาสตร์
  520 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ดาราศาสตร์
  560 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  บรรพชีวินวิทยา
  570 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต
  580 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  พฤกษศาสตร์
  590 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  สัตววิทยา
  610 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  แพทยศาสตร์
  670 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  โรงงานอุตสาหกรรม
  680 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
  800 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วรรณกรรม วรรณคดี
  810 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
  900 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประวัติศาสตร์
  970 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
  000 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
  600 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี