เชาวน์ปัญญา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เชาวน์ปัญญา (อังกฤษ: intelligence) โดยทั่วไปหมายถึงความสามารถในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตรรกศาสตร์ ความเข้าใจ การเรียนรู้ การใช้เหตุผล ฯลฯ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ แล้วเก็บสะสมเป็นความรู้เพื่อนำไปใช้ต่อไป โดยการศึกษาเรื่องเชาวน์ปัญญานั้นส่วนมากมักศึกษาในมนุษย์ แต่ก็มีการศึกษาในสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ รวมไปถึงพืชด้วยเช่นกัน