ตำบลบ้านยาง (อำเภอคีรีรัฐนิคม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลบ้านยาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Yang
ประเทศไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอคีรีรัฐนิคม
พื้นที่
 • ทั้งหมด32.58 ตร.กม. (12.58 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)
 • ทั้งหมด3,828 คน
 • ความหนาแน่น117.49 คน/ตร.กม. (304.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 84180
รหัสภูมิศาสตร์840802
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลบ้านยาง เป็นตำบลในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติ[แก้]

ตำบลบ้านยางแยกจากตำบลท่าขนอนและตำบลท่ากระดาน อำเภอท่าขนอน ในขณะนั้นจัดตั้งเป็นตำบลบ้านยาง

หมู่ที่ 1 บ้านยาง โอนจาก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน
หมู่ที่ 2 บ้านปากหาร โอนจาก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าขนอน
หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว โอนจากหมู่ที่ 10 ตำบลท่าขนอน
หมู่ที่ 4 บ้านต้นเหรียง โอนจากหมู่ที่ 11 ตำบลท่าขนอน
หมู่ที่ 5 บ้านนางแก้ว โอนจากหมู่ที่ 12 ตำบลท่าขนอน
หมู่ที่ 6 บ้านปากคู โอนจากหมู่ที่ 13 ตำบลท่าขนอน
หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระดาน โอนจากหมู่ที่ 1 ตำบลท่ากระดาน
หมู่ที่ 8 บ้านเชี่ยวหมวง โอนจากหมู่ที่ 3 ตำบลท่ากระดาน

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคม 6 กม.ห่างจากจังหวัดสุราษฏร์ธานีประมาณ 54 กม.เป็นที่ราบลุ่มริมคลองพุมดวงและคลองยัน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

อาณาเขต[แก้]

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่าขนอน อำเภอบ้านตาขุน

ภูมิประเทศ[แก้]

พื้นที่ตำบลท่าขนอนเป็นที่เขตเทือกเขาทางตะวันตก เป็นที่ราบสูงตอนกลาง เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงทางตอนใต้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร บ้าน
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านยาง 153 149 302 126
หมู่ที่ 2 บ้านปากหาร 232 197 429 153
หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว 239 254 493 197
หมู่ที่ 4 บ้านต้นเหรียง 202 200 402 126
หมู่ที่ 5 บ้านนางแก้ว 107 109 209 66
หมู่ที่ 6 บ้านปากคู 241 257 498 185
หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระดาน 147 169 316 89
หมู่ที่ 8 บ้านเชี่ยวหมวง 174 172 346 141
หมู่ที่ 9 บ้านเขาวง 113 116 229 78
หมู่ที่ 10 บ้านหน้าเขา 131 167 298 114
หมู่ที่ 11 บ้านเชี่ยวไทร 145 154 299 99
1,884 1,944 3,828 1,374

อ้างอิง[แก้]