ตำบลน้ำหัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลน้ำหัก
อักษรไทยตำบลน้ำหัก
อักษรโรมันTambon Nam Hak
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอคีรีรัฐนิคม
พื้นที่
 • ทั้งหมด77.14 ตร.กม. (29.78 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด4,556
 • ความหนาแน่น59.77 คน/ตร.กม. (154.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์84180
รหัสภูมิศาสตร์840803
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลน้ำหัก เป็นตำบลในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติ[แก้]

บ้านน้ำหักตั้งอยู่สองริมฝั่งคลองยัน อำเภอท่าขนอน(อำเภอคีรีรัฐนิคม)ประชาชนทำสวนผลไม้ และทำนา ปี พ.ศ. 2485 แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านหวายหนิม
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก
หมู่ที่ 4 บ้านมาดปัก
หมู่ที่ 5 บ้านเชียวมุด
หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์น้อย
หมู่ที่ 7 บ้านไร่ยาว
หมู่ที่ 8 บ้านปากลาง
พ.ศ. 2492 กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งตำบล ชื่อว่าตำบลตะกุกใต้ อำเภอท่าขนอน โดยโอน ม.6,7,8 ขึ้นต่อ ต.ตะกุกใต้ อ.ท่าขนอน
พ.ศ. 2522 ตั้งหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย แยกจากหมู่ที่ 2 บ้านหวายหนิม
พ.ศ. 2524 ตั้งหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด แยกจากหมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย แยกจากหมู่ที่ 5 บ้านเชี่ยวมุด
พ.ศ. 2528 ตั้งหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด แยกจากหมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย หมู่ที่ 10 บ้านหวายหนิม แยกจากหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 2 เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านปากพาย

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตำบลน้ำหักอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคม 17กม.ห่างจากจังหวัดสุราษฏร์ธานีประมาณ 75 กม.เป็นพื้นที่ภูเขาสูงทางทิศตะวันตกมีพื้นที่ในเขารักษาพันธุ์ป่าคลองแสงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยันแล้วลาดเอียงมาทางทิศตะวันออกมีลำคลองสำคัญ 3 สาย คือคลองยัน ไหลผ่าน ม.2 ม.10 ม.1 ม.3 ม.4 ม.5 คลองตุย ไหลผ่าน ม.9 ม.8 ม.5ไหลลงคลองยัน คลองพาย ไหลผ่าน ม.11 ม.2 ไหลลงคลองยัน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

อาณาเขต[แก้]

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าขนอน ตำบลบ้านยาง ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน

ภูมิประเทศ[แก้]

พื้นที่ตำบลน้ำหัก เป็นพื้นที่ราบสูงจากทิศตะวันตก เป็นที่ร่บลุ่มทิศตะวันออก พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน มีลำน้ำสำคัญคือ คลองยัน คลองตุย และคลองพาย ตำบลน้ำหัก มีเนื้อที่ประมาณ 77.14 ตร.กม. หรือประมาณ 45,500 ไร่

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้

จำนวนประชากร และบ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร บ้าน
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านวัดน้ำหัก 195 219 414 157
หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย 93 80 173 74
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก 273 259 532 215
หมู่ที่ 4 บ้านมาศปัก 168 165 333 151
หมู่ที่ 5 บ้านบางกาบ 286 298 584 235
หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพาย 188 207 395 183
หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด 185 150 335 161
หมู่ที่ 8 บ้านคลองตุย 267 267 534 224
หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด 255 241 496 175
หมู่ที่ 10 บ้านหวายหนิม 173 191 364 154
หมู่ที่ 11 บ้านวังถ้ำ 209 187 396 130
2,292 2,264 4,556 1,859

อ้างอิง

จำนวนประชากรและบ้าน http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showVillageData.php?rcode=84080803&statType=1&year=61