ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลท่าขนอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลท่าขนอน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Tha Khanon
ประเทศไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอคีรีรัฐนิคม
พื้นที่
 • ทั้งหมด176 ตร.กม. (68 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)
 • ทั้งหมด8,277 คน
 • ความหนาแน่น47.03 คน/ตร.กม. (121.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 84180
รหัสภูมิศาสตร์840801
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลท่าขนอน เป็นตำบลในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติ

[แก้]

บ้านท่าขนอน ตั้งอยู่ฝั่งขวาของคลองพุมดวง อำเภอท่าขนอน(อำเภอคีรีรัฐนิคม)ประชาชนทำสวนผลไม้ และทำนา ปี พ.ศ. 2485 แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านท่าขนอน
หมู่ที่ 2 บ้านท่า
หมู่ที่ 3 บ้านควน
หมู่ที่ 4 บ้านหาดหึง
หมู่ที่ 5 บ้านกะเปาใต้
หมู่ที่ 6 บ้านป่ายาง
หมู่ที่ 7 บ้านยาง
หมู่ที่ 8 บ้านโตนยาง
หมู่ที่ 9 บ้านปากหาร
หมู่ที่ 10บ้านย่านยาว
หมู่ที่11 บ้านนาชะอม
หมู่ที่ 12 บ้านเขาหลุง
หมู่ที่13 บ้านปากคู

พ.ศ. 2490 กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งตำบล ชื่อว่าตำบลบ้านยาง อำเภอท่าขนอน โดยโอน บ้านยาง บ้านปากหาร บ้านย่านยาว บ้านนาชะอม บ้านางแก้ว บ้านปากคู


ภูมิศาสตร์

[แก้]

ตำบลท่าขนอนอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคม 4 กม.ห่างจากจังหวัดสุราษฏร์ธานีประมาณ 58 กม.เป็นพื้นที่ภูเขาสูงทางทิศตะวันตกมีพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยันแล้วลาดเอียงมาทางทิศตะวันออกมีละคลองสำคัญ 3 สาย คือคลองพุมดวง ไหลผ่าน ม.6ม.5ม.4ม.ม.1ม.2ม.10 คลองตุย ไหลผ่าน ม.15 ม.8 ม.12 คลองกะเปา ไหลผ่าน ม.11 ม.13 ม.9 ม.6 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

อาณาเขต

[แก้]
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลย่านยาว ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน

ภูมิประเทศ

[แก้]

พื้นที่ตำบลท่าขนอนเป็นที่เขตเทือกเขาทางตะวันตก เป็นที่ราบสูงตอนกลาง เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงทางตอนใต้

การแบ่งเขตการปกครอง

[แก้]

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร บ้าน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านท่าขนอน 719 711 1,430 833
2 บ้านท่า 194 178 372 114
3 บ้านควน 252 262 514 165
4 บ้านหาดหึง 130 133 263 95
5 บ้านกะเปาใต้ 205 232 437 158
6 บ้านป่ายาง 156 161 317 102
7 บ้านคลองเกาะ 172 175 347 163
8 บ้านโตนยาง 235 211 446 167
9 บ้านทรายแก้ว 312 325 637 255
10 บ้านสุขสันต์ 284 287 571 199
11 บ้านทรายทอง 237 224 461 149
12 บ้านขนุนทอง 304 312 616 214
13 บ้านยวนสาว 385 384 769 297
14 บ้านคลองน้อย 255 294 549 234
15 บ้านไทรงาม 294 254 548 196
4,134 4,143 8,277 3,341

อ้างอิง

[แก้]