สกุลอี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ตระกูลอี)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สกุลอี
Imperial Seal of the Korean Empire.svg
Coat of Arms of Joseon Korea.png
พระราชอิสริยยศ
ปกครอง เกาหลี
โชซ็อน
สาขาสกุลย่อยฝ่ายชาย 125 สกุล (ปัจจุบันยังมีอยู่ราว 105 สกุล) เช่น
 • สกุลของจินอันแทกุน
 • สกุลของฮยอ-รย็องแทกุน
 • สกุลของควังพย็องแทกุน
 • สกุลของท็อกช็อนกุน
 • สกุลของมิลซ็องกุน
 • สกุลของยังนย็องแทกุน
ประมุขพระองค์แรกอี ซ็อง-กเย (พระเจ้าแทโจ)
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันอี ซ็อก[1]
ประมุขพระองค์สุดท้ายอี ช็อก (พระเจ้าซุนจง)
สถาปนา17 กรกฎาคม ค.ศ. 1392 (วันที่ก่อตั้งราชอาณาจักรโชซ็อน)
ล่มสลายค.ศ. 1910 (ปีที่ทำสนธิสัญญาญี่ปุ่น–เกาหลี ค.ศ. 1910)
เชื้อชาติเกาหลี

สกุลอี (อังกฤษ: House of Yi), ราชวงศ์อี (อังกฤษ: Yi Dynasty), ราชสกุลเกาหลี (อังกฤษ: Korean Imperial Household), หรือเรียก สกุลอีแห่งช็อนจู (อังกฤษ: Yi clan of Jeonju) เพราะมีศูนย์กลางอยู่ ณ ช็อนจู เป็นวงศ์ตระกูลแห่งราชอาณาจักรโชซ็อนและจักรวรรดิเกาหลี ประกอบด้วยเชื้อสายของอี ซ็อง-กเย ผู้สถาปนาราชอาณาจักรโชซ็อน และขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแทโจ

หลังจากมีสนธิสัญญาญี่ปุ่น–เกาหลี ค.ศ. 1910 ซึ่งให้จักรวรรดิญี่ปุ่นผนวกคาบสมุทรเกาหลีเข้ากับตนได้นั้น สมาชิกบางคนของสกุลอีก็ถูกรัฐบาลญี่ปุ่นผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ญี่ปุ่นและตระกูลขุนนางญี่ปุ่น[2] จนถึง ค.ศ. 1947 หนึ่งปีก่อนที่จะมีการตรารัฐธรรมนูญญี่ปุ่น[3]

ตามรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ มาตรา 11 รัฐบาลเกาหลีไม่ยอมรับชนชั้นวรรณะใด ๆ ที่มีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น[4][5] แต่ปัจจุบันราชวงศ์ก็ยังมีอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ซึ่งมีสิทธิพิเศษบางประการ และเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนเกาหลีใต้อยู่เป็นระยะ ๆ ดังเช่นกรณีงานศพของอี กู หัวหน้าสกุลอี ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 หรือการปรากฏตัวของอี ซ็อก ในงานฉลองการประกาศเอกราชครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2019[6]

นับแต่อี กู ถึงแก่ชีวิตใน ค.ศ. 2005 สมาคมหลานหลวง (Imperial Grandsons Association) ซึ่งมีสมาชิกของสกุลอีและรัฐบาลนครช็อนจูเป็นผู้ดำเนินการนั้น ถือเอาอี ซ็อก เป็นหัวหน้าคนใหม่ของสกุลอี[7][8]

ลำดับเชื้อสาย[แก้]

ลำดับเชื้อสายสกุลอี

– – – – – – - เส้นประ หมายถึง การรับเป็นบุตรบุญธรรม

ค.ศ. 1315 – ค.ศ. 1360
อี จา-ชุน
ค.ศ. 1335 – ค.ศ. 1408
พระเจ้าแทโจ
ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1398(1)
ค.ศ. 1357 – ค.ศ. 1419
พระเจ้าช็องจง
ค.ศ. 1398 – ค.ศ. 1400(2)
ค.ศ. 1367 – ค.ศ. 1422
พระเจ้าแทจง
ค.ศ. 1400 – ค.ศ. 1418(3)
ค.ศ. 1394 – ค.ศ. 1462
องค์ชาย
ยังนย็อง
ค.ศ. 1396 – ค.ศ. 1486
องค์ชาย
ฮโยรย็อง
ค.ศ. 1397 – ค.ศ. 1450
พระเจ้าเซจง
มหาราช

ค.ศ. 1418 – ค.ศ. 1450(4)
ค.ศ. 1414 – ค.ศ. 1452
พระเจ้ามุนจง
ค.ศ. 1450 – ค.ศ. 1452(5)
ค.ศ. 1417 – ค.ศ. 1468
พระเจ้าเซโจ
ค.ศ. 1455 – ค.ศ. 1468(7)
ค.ศ. 1441 – ค.ศ. 1457
พระเจ้าทันจง
ค.ศ. 1452 – ค.ศ. 1455(6)
ค.ศ. 1438 – ค.ศ. 1457
องค์ชายรัชทายาท
อึยคย็อง
ค.ศ. 1450 – ค.ศ. 1469
พระเจ้าเยจง
ค.ศ. 1468 – ค.ศ. 1469(8)
ค.ศ. 1457 – ค.ศ. 1494
พระเจ้าซ็องจง
ค.ศ. 1469 – ค.ศ. 1494(9)
ค.ศ. 1476 – ค.ศ. 1506
องค์ชายย็อนซัน
ค.ศ. 1494 – ค.ศ. 1506(10)
ค.ศ. 1486 – ค.ศ. 1544
พระเจ้าจุงจง
ค.ศ. 1506 – ค.ศ. 1544(11)
ค.ศ. 1515 – ค.ศ. 1545
พระเจ้าอินจง
ค.ศ. 1544 – ค.ศ. 1545(12)
ค.ศ. 1530 – ค.ศ. 1559
องค์ชาย
ท็อกฮึง
ค.ศ. 1534 – ค.ศ. 1567
พระเจ้ามย็องจง
ค.ศ. 1545 – ค.ศ. 1567(13)
ค.ศ. 1552 – ค.ศ. 1608
พระเจ้าซ็อนโจ
ค.ศ. 1567 – ค.ศ. 1608(14)
ค.ศ. 1575 – ค.ศ. 1641
องค์ชายควังแฮ
ค.ศ. 1608 – ค.ศ. 1623(15)
ค.ศ. 1580 – ค.ศ. 1619
องค์ชาย
ช็องว็อน
ค.ศ. 1595 – ค.ศ. 1649
พระเจ้าอินโจ
ค.ศ. 1623 – ค.ศ. 1649(16)
ค.ศ. 1612 – ค.ศ. 1645
องค์ชายรัชทายาท
โซฮย็อน
ค.ศ. 1619 – ค.ศ. 1659
พระเจ้าฮโยจง
ค.ศ. 1649 – ค.ศ. 1659(17)
ค.ศ. 1622 – ค.ศ. 1658
องค์ชาย
อินพย็อง
ค.ศ. 1641 – ค.ศ. 1674
พระเจ้าฮย็อนจง
ค.ศ. 1659 – ค.ศ. 1674(18)
ค.ศ. 1639 – ค.ศ. 1670
องค์ชายพกนย็อง
ค.ศ. 1661 – ค.ศ. 1720
พระเจ้าซุกจง
ค.ศ. 1674 – ค.ศ. 1720(19)
ค.ศ. 1661 – ค.ศ. 1722
องค์ชาย
อึยว็อน
ค.ศ. 1688 – ค.ศ. 1724
พระเจ้าคย็องจง
ค.ศ. 1720 – ค.ศ. 1724(20)
ค.ศ. 1694 – ค.ศ. 1776
พระเจ้าย็องโจ
ค.ศ. 1724 – ค.ศ. 1776(21)
ค.ศ. 1699 – ค.ศ. 1719
องค์ชาย
ย็อนรย็อง
ค.ศ. 1693 – ค.ศ. 1763
องค์ชาย
อันฮึง
ค.ศ. 1719 – ค.ศ. 1728
องค์ชายรัชทายาท
ฮโยจาง
ค.ศ. 1735 – ค.ศ. 1762
องค์ชายรัชทายาท
ซาโด
ค.ศ. 1728 – ค.ศ. 1796
อี
ซิน อิก
ค.ศ. 1752 – ค.ศ. 1800
พระเจ้าช็องโจ
ค.ศ. 1776 – ค.ศ. 1800(22)
ค.ศ. 1754 – ค.ศ. 1801
องค์ชาย
อึนอ็อน
ค.ศ. 1755 – ค.ศ. 1771
องค์ชาย
อึนซิน
ค.ศ. 1752 – ค.ศ. 1822
อี
บย็อง ว็อน
ค.ศ. 1790 – ค.ศ. 1834
พระเจ้าซุนโจ
ค.ศ. 1800 – ค.ศ. 1834(23)
ค.ศ. 1785 – ค.ศ. 1841
แทว็อนกุน
จองเย
ค.ศ. 1788 – ค.ศ. 1836
องค์ชาย
นมย็อน
ค.ศ. 1809 – ค.ศ. 1830
องค์ชายรัชทายาท
ฮโยมย็อง
ค.ศ. 1831 – ค.ศ. 1863
พระเจ้าช็อลจง
ค.ศ. 1849 – ค.ศ. 1863(25)
ค.ศ. 1820 – ค.ศ. 1898
แทว็อนกุน
ฮึงซ็อน
ค.ศ. 1827 – ค.ศ. 1849
พระเจ้าฮ็อนจง
ค.ศ. 1834 – ค.ศ. 1849(24)
ค.ศ. 1845 – ค.ศ. 1912
องค์ชาย
ว็อนฮึง
ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919
จักรพรรดิโคจง
ค.ศ. 1863 – ค.ศ. 1907(26)
ค.ศ. 1870 – ค.ศ. 1917
องค์ชาย
ย็องซ็อง
ค.ศ. 1874 – ค.ศ. 1926
จักรพรรดิซุนจง
ค.ศ. 1907 – ค.ศ. 1910(27)
(ค.ศ. 1910 – ค.ศ. 1926)
ค.ศ. 1877 – ค.ศ. 1955
องค์ชาย
อึยฮวา
ค.ศ. 1897 – ค.ศ. 1970
องค์ชายรัชทายาท
อึยมิน

(ค.ศ. 1926 – ค.ศ. 1970)(28)
ค.ศ. 1912 – ค.ศ. 1989
องค์หญิง
ท็อกฮเย
ค.ศ. 1909 – ค.ศ. 1990
อี ก็อน
ค.ศ. 1912 – ค.ศ. 1945
อี วู
ค.ศ. 1919 – ค.ศ. 2020
อี แฮ-ว็อน
ค.ศ. 1938 – ค.ศ. 2014
อี กับ
ค.ศ. 1940-
อี ซ็อก[9]
ค.ศ. 1931 – ค.ศ. 2005
อี กู
(ค.ศ. 1970 - ค.ศ. 2005)(29)
(มีผู้โต้แย้ง)
ค.ศ. 1936–
อี ช็อง
ค.ศ. 1962–
อี ว็อน

อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.bbc.com/korean/news-46056729
 2. Japan-Korea Annexation Treaty article 3
 3. 皇室令及附屬法令廢止ノ件
 4. "CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF KOREA". Korean Legislation Research Institute. สืบค้นเมื่อ 27 August 2018.
 5. Article 11, Section 2: "No privileged caste shall be recognized or ever established in any form."
 6. https://www.msn.com/ko-kr/news/national/고종-장례-행렬-재현-및-만세-행진/ar-BBUevkL
 7. http://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=73211
 8. https://www.nytimes.com/2006/05/19/world/asia/19iht-profile.html
 9. https://news.joins.com/article/22867699