ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Astrophysics and Astronomy Olympiad: IOAA) มีการจัดการแข่งขันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นทุก ๆ ปี เป็นสาขาหนึ่งในสาขาของโอลิมปิกวิชาการ โดยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง โดยกรรมการการแข่งขันจะได้รับการคัดเลือกโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกของทุก ๆ ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยการแข่งขันครั้งแรกจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสที่พระชนมายุครบ 7 รอบในปี พ.ศ. 2550

สถานที่จัดการแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ เมืองที่จัดการแข่งขัน ประเทศเจ้าภาพ วันที่จัดการแข่งขัน (พ.ศ.)
1 เชียงใหม่ (Chiangmai) ไทย ไทย (Thailand) 30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2550
2 บันดุง (Bandung) อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (Indonesia) 19 - 28 สิงหาคม 2551
3 เตหะราน (Tehran) อิหร่าน อิหร่าน (Iran) 17 - 26 ตุลาคม 2552
4 ปักกิ่ง (Beijing) จีน จีน (China) 12 - 21 กันยายน 2553
5 ชอร์ครอว (Chorzów) โปแลนด์ โปแลนด์ (Poland) 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2554
6 รีโอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) บราซิล บราซิล (Brazil) 4 - 14 สิงหาคม 2555
7 โวลอส (Volos) กรีซ ประเทศกรีซ (Greece) 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556
8 ซูชาวา (Suceava) โรมาเนีย ประเทศโรมาเนีย (Romania) 1 - 11 สิงหาคม 2557
9 จังหวัดชวากลาง (Central Java) อินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558
10 ภุพเนศวร (Bhubaneswar) อินเดีย ประเทศอินเดีย (India) 9 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2559
11 ภูเก็ต (Phuket) ไทย ประเทศไทย (Thailand) 12 พฤษจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2560
12 ปักกิ่ง (Beijing) จีน ประเทศจีน (China) 3 พฤศจิกายน - 11 พฤศจิกายน 2561
13 เคสเทลี (Keszthely) ฮังการี ประเทศฮังการี (Hungary) 2 สิงหาคม - 10 สิงหาคม 2562
14 โบโกตา (ฺBogota) รูปแบบออนไลน์ โคลอมเบีย ประเทศโคลอมเบีย (Colombia) 14 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2564
15 คูทาอีซี (Kutaisi) ประเทศจอร์เจีย ประเทศจอร์เจีย (Georgia) 14 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2565
16 คอร์โซว (Chorzów) โปแลนด์ ประเทศโปแลนด์ (Poland) 10 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2566

ผลการแข่งขันของผู้แทนประเทศไทย[แก้]

ครั้งที่ ประเทศเจ้าภาพ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เกียรติคุณประกาศ รางวัลพิเศษ
1  ไทย 3 2 0 0 คะแนนรวมสูงสุด คะแนนทีมรวมสูงสุด
2 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 1 0 1 3 คะแนนปฏิบัติการสูงสุด
3 ธงของประเทศอิหร่าน อิหร่าน 1 1 2 1 คะแนนวิเคราะห์ข้อมูลสูงสุด
4 ธงของประเทศจีน จีน 2 1 2 0
5 ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์ 0 1 3 1
6 ธงของประเทศบราซิล บราซิล 1 0 3 1
7 ธงของประเทศกรีซ กรีซ 2 2 1 0
8 ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย 0 2 3 0
9 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 1 0 3 1
10 ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย 0 2 3 0
11  ไทย 2 2 1 0 คะแนนสังเกตการณ์สูงสุด
12 ธงของประเทศจีน จีน 0 3 2 0 คะแนนสังเกตการณ์สูงสุด
13 ธงของประเทศฮังการี ฮังการี 0 3 2 0
14 ธงของประเทศโคลอมเบีย โคลอมเบีย 4 1 0 0 คะแนนสังเกตการณ์สูงสุด
15 ธงของประเทศจอร์เจีย จอร์เจีย 0 2 2 1
16 ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์ 0 2 3 0
17 ธงของประเทศบราซิล บราซิล
รวม TOTAL 17 24 31 8

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]