ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Physics Olympiad - IPhO) เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ประจำปี เป็นหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ผู้เข้าแข่งขันแบ่งเป็นทีมตามประเทศ ประเทศละไม่เกิน 5 คน การแข่งขันจะเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฏีจะมีเวลาให้ 5 ชั่วโมงในการทำข้อสอบ 3 ข้อใหญ่ โดยอาจแบ่งเป็นข้อย่อยๆ อีกได้ ส่วนภาคปฏิบัตินั้นผู้แข่งขันจะต้องออกแบบการทดลอง ทำการทดลองด้วยอุปกรณ์ที่กำหนดให้มา บันทึกผลการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อตอบคำถามในข้อสอบภายในเวลาห้าชั่วโมงเช่นเดียวกัน สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติคือ 30:20