ชาลอม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
"ชาลอม" ในภาษาฮีบรู

ชาลอม (ฮีบรู: שָׁלוֹם, ฮีบรูเซฟาร์ติก/ฮีบรูอิสราเอล: Shalom; ฮีบรูอาซเกนาซี/ยิดดิช: Sholem, Shoilem, Shulem) เป็นคำภาษาฮีบรูที่หมายถึง สันติภาพ ความสมบูรณ์ และสวัสดิภาพ และสามารถใช้เป็นสำนวนในความหมายทั้งสวัสดีและลาก่อน[1][2][3] คำนี้สามารถหมายถึงสันติภาพระหว่างสิ่งที่มีอยู่จริงสองอย่าง (โดยเฉพาะระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าหรือระหว่างสองประเทศ) หรือความเป็นอยู่ที่ดี สวัสดิภาพหรือความปลอดภัยของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบุคคล คำคำนี้ยังพบในรูปแบบอื่น ๆ อีก โดยมีความหมายเช่นเดียวกับ salaam ในภาษาอาหรับ sliem ในภาษามอลตา Shlama (ܫܠܡܐ) ในภาษาซีเรียค และภาษาอราเมอิกใหม่อัสซีเรีย และ sälam ในภาษากลุ่มเซมิติกในเอธิโอเปีย คำเหล่านี้มีที่มาจากรากศัพท์ S-L-M ในภาษาเซมิติกดั้งเดิม

นิรุกติศาสตร์[แก้]

"ชาลอม" (สีน้ำเงิน) และ"Salaam" (สีเขียว) หมายถึง "สันติภาพ" ในภาษาฮีบรูและภาษาอาหรับตามลำดับ

ในภาษาฮีบรู รากศัพท์ของคำนี้ (ปกติอยู่ในรูปของพยัญชนะสามหรือสี่ตัว) และขึ้นกับเสียงสระที่ปรากฏ จะมีได้หลายความหมาย (โดยจะเกี่ยวข้องกับความหมายพื้นฐานของชาลอม) ความหมายหนึ่งคือทั้งหมด อีกความหมายหนึ่งที่เป็นไปได้คือกริยา จ่าย มักจะใช้ในรูปคำสั่ง กริยาประกอบในรูปแบบอื่น ได้แก่ "Hishtalem" หมายถึง มันมีคุณค่า "Shulam" หมายถึง มันถูกจ่ายเพื่อ "Meshulam" จ่ายแบบพิเศษ และสามารถกล่าวแบบติดตลกได้ว่า เมื่อมันถูกจ่ายไปแล้วจึงจะเกิดสันติภาพ หรือ PEACE HAS A PRICE

ชาลอมในภาษาฮีบรูมักจะถูกแปลเป็นคำในภาษากลุ่มโรมานซ์ว่าสันติภาพ เช่น ภาษาอังกฤษว่า peace ภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกสว่า paz ภาษาฝรั่งเศสว่า paix ภาษาอิตาลีว่า pace และภาษาละตินว่า pax คำว่า pax ในภาษาละตินหมายถึงสันติภาพแต่ยังใช้ในความหมายของการสงบศึกหรือสนธิสัญญา จากการได้รับความหมายและการใช้ในภาษาละติน ภาษากลุ่มโรมานซ์ส่วนใหญ่จึงใช้ในความหมายอย่างเดียวกัน รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงด้วย (เช่น เกี่ยวกับบุคคล สังคม หรือการเมือง) คำว่า peace เป็นคำที่สำคัญในจารึกและวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ eirene เป็นคำภาษากรีกที่แปลไปจากคำว่า peace หมายถึงความสงบและการพักผ่อน ความสำคัญทางทฤษฎีของสันติภาพในศาสนาคริสต์จะเข้าใจได้ดีขึ้นจากความหมายของคำว่า ชาลอม

ชาลอม ในการแปลตรงตัวและข้อความที่สืบเนื่องมาจากไบเบิลของชาวคริสต์มีความหมายมากกว่าสถานะของจิตใจ ความรู้สึกหรือสวัสดิภาพ จากรากศัพท์ภาษาฮีบรู shalam หมายถึงปลอดภัยหรือสมบูรณ์ และความหมายใกล้เคียงคือเป็นมิตรหรือแลกเปลี่ยนกัน ชาลอม โดยคำจำกัดความ แสดงถึงความจริงและความหวังของความเป็นปัจเจกบุคคลทั้งหมด ภายในความสัมพันธ์ในสังคมและระดับโลก ในการพูดว่าสนุกและสันติภาพ มีความหมายถึงสถานะของสวัสดิภาพซึ่งไม่มีการแทรกแซงหรือสงคราม ความสมบูรณ์กลายเป็นศูนย์กลางของชาลอมดังที่เราจะเห็นได้ในความหมายของตัวมันเอง ในคำที่พัฒนาไปจากรากศัพท์ shalam ในตัวอย่างการใช้ทั้งในคัมภีร์ของชาวยิวและชาวคริสต์และคำที่ใกล้เคียงในภาษากลุ่มเซมิติกอื่นๆ

ชาลอมที่เป็นคำนามหมายถึงความปลอดภัย สบายดีและความสุข อาจจะใช้หมายถึงสวัสดิภาพ เช่นเกี่ยวกับสุขภาพหรือสันติภาพ ในรูปกริยา shalam จะให้ความหมายในเชิงลึกของคำนี้ ถ้าแปลตรงตัว shalam ให้สัญลักษณ์ของสถานะที่ปลอดภัยและชี้ให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบ การใช้ในคัมภีร์ ชาลอมอธิบายการกระทำที่นำไปสู่สถานะของการมีเสียง หรือรู้สึกดีอย่างทั่วถึง ชาลอมไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะสถานะแต่รวมถึงกระบวนการ กิจกรรมและการเคลื่อนไหวไปสู่ความสมบูรณ์นั้น กษัตริย์เจมส์ได้ให้ความหมายของชาลอมหรือ shalam ได้แก่ การฟื้นฟูสู่สภาพเดิม มีสันติภาพหรือสร้างสันติภาพ การกู้คืน สันติภาพ ความสำเร็จ ความรู้สึกดี ทั้งหมด

การใช้ชาลอมในคัมภีร์มักจะชี้ให้เห็นถึงการกระทำที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งทั้งหมด ชาลอมถูกอ้างถึงเกี่ยวความรู้สึกดีของสิ่งอื่น (ปฐมกาล 43.27, อพยพ 4.18) การทำพันธสัญญา (1 พงศ์กษัตริย์ 5.12) และในบทสวดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของบ้านเมืองหรือประชาชาติ (Psalm 122.6, Jeremiah 29.7) รากศัพท์ shalem ที่พบในเยรูซาเลมหมายถึงสันติภาพ และมีความหมายรวมถึงความจริงและการพิพากษา (สดุดี 85.10, อิสยาห์ 48.18, 22, 57.19-21) ความเป็นทั้งหมดของชาลอม ผ่านความหมายในด้านความจริงและการพิพากษา เป็นแรงบันดาลใจของคำเกี่ยวกับความหวังเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ และอ้างถึงเวลาแห่งสันติภาพในสมัยของพระองค์ (ฮักกาย 2.7-9, อิสยาห์ 2.2-4, 11.1-9)

ความหมายเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของชาลอมได้รับการยืนยันในคำที่มีรากศัพท์อย่างเดียวกันในภาษากลุ่มเซมิติกอื่นๆ shelam ในภาษาอราเมอิกใหม่คัลเดียนหมายถึงทั้งสันติภาพและการฟื้นคืน อนุพันธ์ของ shalom และ shalam ในภาษาอราเมอิก มีความหมายเกี่ยวกับสันติภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ salamu ในภาษาอราเมอิกใหม่อัสซีเรียหมายถึงสวัสดิภาพ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งทางด้านแนวคิดและการกระทำของชาลอมพบในภาษาอาหรับ salaam ซึ่งหมายถึงความปลอดภัย และการให้อภัย และที่นอกเหนือจากนี้ Salaam ยังเป็นรากศัพท์ของคำว่ามุสลิมและอิสลามซึ่งแปลตรงตัวว่าผู้ยอมมอบตนแด่อัลลอหฺ และการมอบตนต่ออัลลอหฺตามลำดับ

การใช้งาน[แก้]

คำว่าชาลอมสามารถใช้ในหน้าที่ต่างๆอย่างหลากหลายทั้งนาม คุณศัพท์ กริยาและกริยาวิเศษณ์ มีการใช้คำว่าชาลอมในการพูดและการเขียนภาษาฮีบรูในหลายบริบท ดังนี้

 • Shalom aleichem (שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם; "ความรู้สึกที่ดีจงมาถึงคุณ" หรือ "ขอให้คุณรู้สึกดี"หรือ "สันติจงมีแด่ท่าน") เป็นการใช้เป็นคำทักทาย มีค่าเท่ากับสวัสดีในภาษาฮีบรู ตัวอย่างเช่น "shabat shalom!" การตอบสนองต่อคำทักทายนี้คือ “ขอให้คุณรู้สึกดี ( עֲלֵיכֶם שָׁלוֹם, aleichem shalom) คำนี้มีที่มาเดียวกันกับภาษาอาหรับ Assalamu alaikum ในวันชาบัทหรือสะบาโต (shabbat) ของชาวยิวจะมีการร้องเพลง “Shalom aleichem” เนื้อหาของเพลงเป็นการสรรเสริญพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงเป็นองค์แห่งสันติ
 • ในกอสเปล พระเยซูมักจะทักทายว่า “ขอให้สันติจงมีแด่ท่าน” ซึ่งแปลมาจาก shalom aleichem
 • ในตัวของมันเอง ชาลอมเป็นคำย่อที่ใช้เป็นคำทักทายกันโดยทั่วไปในภาษาฮีบรูสมัยใหม่ และใช้เป็นคำอำลา ซึ่งคล้ายคลึงกับคำภาษาฮาวาย aloha ภาษาอังกฤษ good evening และนมัสเต (namaste) ในประเทศอินเดีย หรือคำว่า สวัสดี ใน ภาษาไทยชาลอมใช้โดยชาวยิวทั่วโลกรวมทั้งกลุ่มชนที่ไม่ใช่ชาวยิวด้วย
 • Shabbat shalom (שַׁבָּת שָׁלוֹם) เป็นคำทักทายที่ใช้โดยทั่วไปในวันชาบัทหรือวันสะบาโต จะใช้มากในบริเวณของชาวยิวมิซราฮี ชาวยิวเซฟาร์ดี หรือบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาฮีบรูอิสราเอลสมัยใหม่ ชุมชนชาวยิวอาซเกนาซีจะนิยมใช้ภาษายิดดิช Gut shabbes
 • Ma sh'lom'cha (מַה שְׁלוֹמְךָ; "อะไรคือสันติภาพ/ความรู้สึกที่ดีของคุณ?") เป็นรูปประโยคที่ใช้กับผู้ชาย ถ้าผู้หญิงจะใช้ Ma sh'lomech ผู้หญิงหลายคนใช้ Ma sh'lomchen? กลุ่มของผู้ชายหรือมีหลายเพศปนกันใช้ Ma sh'lomchem?
 • Alav hashalom (עַלָיו הַשָּׁלוֹם; "ขอให้สันติภาพจงมีแก่เขา") เป็นวลีที่ใช้ในชุมชนชาวยิว โดยเฉพาะชาวยิวอาซเกนาซี หลังจากกล่าวถึงชื่อของคนที่ไม่ได้รับการยอมรับ
 • Oseh shalom เป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่พบในประโยคสรุปในบทสวดส่วนใหญ่ของชาวยิว รูปเต็มคือ עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עַלֵינוּ, וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן (Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleynu, ve'al kol Yisrael ve'imru amen) ซึ่งหมายถึง พระเจ้าผู้สร้างสันติภาพในส่วนที่สูงที่สุดของพระองค์ เขาสร้างสันติภาพให้เราและอิสราเอลทั้งหมด อาเมน มีจุดกำเนิดมาจาก หนังสือโยบ 25:2[4]
 • คำชาลอมใช้โดยทั่วไปในเพลงยอดนิยมในอิสราเอง เช่น "In Our Garden," "Ratziti Sheteda," และ"Shalom Chaverim"
 • ประธานาธิบดีของสหรัฐ บิล คลินตันได้จบคำสรรเสริญที่กล่าวต่อยิตซัก ราบิน ว่า Shalom, chaver (ลาก่อน, เพื่อนรัก)
 • คำที่ใกล้เคียงกันในภาษาฮีบรูสมัยใหม่ได้แก่ l'shalem (לְשַׁלֵּם), "จ่าย" และ shalem (שָׁלֵם), "สมบูรณ์"

การใช้ทางศาสนายูดาย[แก้]

ในศาสนายูดาย ชาลอมหรือสันติภาพเป็นหลักการที่สำคัญข้อหนึ่งในโตราห์ “ทางของเธอคือทางที่สุภาพ และทางทั้งหมดของเธอคือสันติภาพ”)[5] ในทาลมุดอธิบายว่า โตราห์ทั้งหมดคือการสร้างทางสู่สันติภาพ[6] ในหนังสือ Not the Way It’s Supposed to Be: A Breviary of Sin เขียนโดย Cornelius Plantinga ได้อธิบายว่าแนวคิดรวบยอดของพันธสัญญาเดิมคือสันติภาพ

การเชื่อมโยงพระเจ้า มนุษย์และสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นทั้งหมดเข้าด้วยกันคือสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์เรียกว่าชาลอม เราเรียกมันว่าสันติภาพ แต่ความหมายของมันห่างไกลจากสันติภาพของจิตใจหรือข้อตกลงสงบศึกระหว่างศัตรู ชาลอมในอีกแบบหนึ่ง หมายถึงทางที่สิ่งนั้นต้องเป็น[7]

การใช้เป็นชื่อ[แก้]

ใช้เป็นชื่อพระเจ้า[แก้]

ในทาลมุดกล่าวว่า “พระนามของพระเจ้าคือสันติภาพ” (Pereq ha-Shalom, Shab. 10b) (Judges 6:24) มีการห้ามใช้คำทักทายว่าชาลอมในสถานที่ที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ เช่นในห้องน้ำ (Talmud, Shabbat, 10b)

ใช้เป็นชื่อบุคคล[แก้]

ชาลอมเป็นคำทั่วไปในภาษาฮีบรูสมัยใหม่ที่ใช้เป็นชื่อหรือนามสกุล โดยมากนิยมใช้เป็นชื่อผู้ชาย แต่ก็ใช้เป็นชื่อผู้หญิงได้ ตัวอย่าง เช่น Shalom Harlow ชื่อของผู้ชายที่ใกล้เคียงได้แก่ Shlomi (ความรู้สึกดีของฉัน) และ Solomon ชื่อของผู้หญิงที่เกี่ยวข้องได้แก่ Shulamit, Shulamith, Shlomtzion หรือ Shlomzion และ Salome และ Shlomith

ชื่อ Shlomo “สันติภาพของเขา” (มาจาก shalom, Solomon, שלומו) อ้างถึงพระเจ้าแห่งสันติภาพ

ชาลอม อะเลยเชม เป็นนามปากกาของโซโลมอน นาอูโมวิช ราไบโนวิทซ์ (Solomon Naumovich Rabinovich) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Tevye and his Daughters

ใช้เป็นชื่อเหตุการณ์[แก้]

สงครามเลบานอน พ.ศ. 2525 มีชื่อเรียกในภาษาฮีบรูว่า Milhemeth Shlom Hagalil (ฮีบรู: מלחמת שלום הגליל) ซึ่งหมายถึงสงครามเพื่อสันติภาพแห่งกาลิลี

ในฐานะชื่อองค์กร[แก้]

ชาลอมเป็นส่วนหนึ่งของชื่อองค์ กรซึ่งเกี่ยวข้องกับสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับชาวอาหรับ ได้แก่ Brit Tzedek v Shalom, Brit Shalom, Gush Shalom, Hevel Shalom, Neve Shalom, Shalom Achshav, Shalom Sesame, Beth Israel JMI - Shalom,Shalom (รายการโทรทัศน์ในโฮโนลูลู ฮาวาย)

ชื่อของสถานที่และสิ่งก่อสร้าง[แก้]

Shalom ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อสิ่งก่อสร้างและสถานที่ ดังต่อไปนี้,

 • Beth Sholom Synagogue ในสวนสาธารณะเอลกิน เพนซิลเวเนีย ออกแบบโดย Frank Lloyd Wright
 • Neve Shalom Synagogue ในอิสตันบูล ตุรกี
 • Shalom BC, ศูนย์ข้อมูลและการอ้างอิงของชาวยิว ในแวนคูเวอร์ แคนาดา
 • สวนสาธารณะชาลอม ในแคโรไลนาเหนือและเดนเวอร์ โคโรลาโด
 • Shalom Meir Tower ในเทลอาวีฟ อิสราเอล
 • Shalom Christian Academy ในมาเรียน เพนซิลเวเนีย
 • Valley Beth Shalom ในเอนซิโน แคลิฟอร์เนีย
 • กระทรวงชาวยิวอิสราเอลเบธ ในโฮโนฮูลู ฮาวาย bethisraeljewishministries.org
 • กระทรวงคริสเตียนชาลอม ในมาราเบญา ตรินิแดดและโตเบโก

อื่นๆ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. Glamour of the Grammar in the Jerusalem Post
 2. "Blue Letter Bible". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-07-11. สืบค้นเมื่อ 2011-08-11.
 3. "As mentioned in the Strong's Concordance". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-19. สืบค้นเมื่อ 2011-08-11.
 4. Rabbis Drs. Andrew Goldstein & Charles H Middleburgh, บ.ก. (2003). Machzor Ruach Chadashah (ภาษาอังกฤษ และ ฮิบรู). Liberal Judaism.
 5. Proverbs 3:17
 6. Talmud, Gittin 59b
 7. "Shalom: The Real Utopia". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-30. สืบค้นเมื่อ 2011-09-09.