กาแฟใบใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กาแฟใบใหญ่
สถานะการอนุรักษ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Asterids
อันดับ: Gentianales
วงศ์: Rubiaceae
วงศ์ย่อย: Ixoroideae
เผ่า: Coffeeae
สกุล: Coffea
สปีชีส์: C.  liberica
ชื่อทวินาม
Coffea liberica
Hiern
ชื่อพ้อง[2]

Coffea dewevrei De Wild. & T.Durand
Coffea dybowskii Pierre ex De Wild.
Coffea excelsa A.Chev.

กาแฟใบใหญ่ หรือ กาแฟไลเบริกา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Coffea liberica) เป็นพืชในสกุลกาแฟ วงศ์เข็ม เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ กิ่งเกลี้ยง ใบออกตรงข้าม มีหูใบระหว่างก้านใบ ออกดอกเป็นกลุ่มตามซอกใบ กลีบเลี้ยงเป็นหลอด กลีบดอกบิดเวียนไปทางซ้าย สีขาว ผลมีเมล็ดเดียว แข็ง สีเหลืองหรือสีแดง

กาแฟใบใหญ่เป็นพืชพื้นเมืองในแอฟริกา ปลูกเป็นการค้าที่อเมริกาใต้และแอฟริกา นำมาปลูกที่อินเดียเมื่อ พ.ศ. 2415 และที่อินโดนีเซียเมื่อ พ.ศ. 2418 แต่ต่อมาเปลี่ยนไปปลูกกาแฟโรบัสตามากขึ้น ในเอเชียยังปลูกอยู่ที่ศรีลังกา อินเดีย ไทย เวียดนาม ไต้หวัน และติมอร์เป็นบางพื้นที่ ปลูกมากในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ เมล็ดเมื่อนำมาชงเป็นกาแฟจะขมมากกว่ากาแฟอะแรบิกาและกาแฟโรบัสตา ซึ่งเป็นที่นิยมในซาบะฮ์ (มาเลเซีย) และแอฟริกา ผลผลิตของกาแฟชนิดนี้คิดเป็นร้อยละ 1 ของกาแฟทั้งโลก แต่เป็นผลผลิตที่สำคัญของมาเลเซีย โดยปลูกมากที่เซอลาโงร์ ยะโฮร์ มะละกา เประ และซาบะฮ์ เมล็ดกาแฟพันธุ์นี้มีกาเฟอีนประมาณร้อยละ 0.5–1.8

อ้างอิง[แก้]

  1. Chadburn, H.; Davis, A.P. (2017). "Coffea liberica". IUCN Red List of Threatened Species. 2017: e.T18537594A18539526. doi:10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T18537594A18539526.en. สืบค้นเมื่อ 19 November 2021.
  2. Davis, AP; Govaert R; Bridson DM; Stoffelen P (December 2006). "An annotated taxonomic conspectus of the genus Coffea (Rubiaceae)". Botanical Journal of the Linnean Society. 152 (4): 465–512. doi:10.1111/j.1095-8339.2006.00584.x.
  • พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ และคณะ. ทรัพยากรพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 16: พืชให้สารกระตุ้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2544. หน้า 95 - 96

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]