การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2548

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย
พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 มกราคม พ.ศ. 2551 →
  Thaksin crop.jpg
ผู้ท้าชิง ทักษิณ ชินวัตร
พรรค ไทยรักไทย
คะแนนคณะผู้เลือกตั้ง 377
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (ยศในขณะนั้น)

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ใน พ.ศ. 2548 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งที่ว่างลง หลังจากที่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี

โดยนายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยจะเปิดโอกาสให้ ส.ส.เสนอชื่อบุคคลมี่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้กำหนดวิธีลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีแบบเปิดเผยด้วยการขานชื่อ ส.ส. 500 คนตามลำดับตัวอักษร

โดยนายเสนาะ เทียนทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทย ได้เสนอชื่อ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่ฝ่ายค้านไม่ได้เสนอชื่อบุคคลเข้าแข่งขัน เนื่องจาก นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ผลการลงมติ[แก้]

ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนน นายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศผลการนับคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ได้รับความเห็นชอบ จำนวน 377 คะแนน[1] ไม่เห็นชอบ 1 คะแนน (คือ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรงดออกเสียง 116 คะแนน จึงถือได้ว่าพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาแล้ว จึงถือได้ว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ได้รับความเห็นชอบตามมติของสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

พรรคการเมือง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
ไทยรักไทย 374 1 2 377
ประชาธิปัตย์ 92 4 96
ชาติไทย 1 1 23 25
มหาชน 2 2
รวม 377 1 116 6 494

ทักษิณ ชินวัตร
ปวีณา หงสกุล และพายัพ ชินวัตร
สุรินทร์ พิศสุวรรณ, มาโนช วิชัยกุล, สุพัฒน์ ธรรมเพชร และธานินทร์ ใจสมุทร
บรรหาร ศิลปอาชา
ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2548 ถัดไป
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2544 2leftarrow.png Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในประเทศไทย
2rightarrow.png การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย มกราคม พ.ศ. 2551