คณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ[1] (ฝรั่งเศส: Comité international des poids et mesures: CIPM; อังกฤษ: International Committee for Weights and Measures) เป็นคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลสิบแปดคนซึ่งที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัด (General Conference on Weights and Measures) แต่งตั้งขึ้นจากรัฐสมาชิกแห่งอนุสัญญาเมตริก (Metre Convention) มีหน้าที่หลักเป็นการรักษาความเป็นเอกภาพของมาตราชั่งตวงวัดในระดับนานาชาติ ทั้งโดยตรง หรือโดยมีข้อเสนอไปยังที่ประชุมใหญ่ฯ

อ้างอิง[แก้]