กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (อังกฤษ: acute respiratory distress syndrome, ARDS) เดิมเรียกว่า กลุ่มอาการหายใจลำบาก (อังกฤษ: respiratory distress syndrome, RDS) , กลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่ (อังกฤษ: adult respiratory distress syndrome) หรือ shock lung เป็นภาวะทางการแพทย์ที่รุนแรงและอาจมีอันตรายถึงชีวิต มีลักษณะคือมีการอักเสบทั่วไปในปอด แม้อาจเกิดจากการติดเชื้อในระบบหายใจเป็นที่ตั้งต้นได้ (เช่น เป็นจากปอดอักเสบ) แต่ส่วนใหญ่พบเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาจากภาวะพิษเหตุติดเชื้อ หรือการบาดเจ็บรุนแรง