การหายใจล้มเหลว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การหายใจล้มเหลว
(Respiratory failure)
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10J96
ICD-9518.81
DiseasesDB6623
eMedicinemed/2011
MeSHD012131

ภาวะการหายใจล้มเหลว (อังกฤษ: respiratory failure) คือภาวะซึ่งระบบหายใจทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้มีระดับออกซิเจนในเลือดแดงต่ำ (hypoxia) หรือมีคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในเลือดมาก (hypercarbia) ค่าปกติของความดันออกซิเจนในเลือดแดง (PaO2) คือมากกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท และความดันคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแดง (PaCO2) น้อยกว่า 45 มิลลิเมตรปรอท ภาวะการหายใจล้มเหลวแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามการไม่มีหรือมีภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในเลือดตามลำดับ