อำเภอซับใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอซับใหญ่
แผนที่จังหวัดชัยภูมิ เน้นอำเภอซับใหญ่
'
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอซับใหญ่
อักษรโรมัน Amphoe Sap Yai
จังหวัด ชัยภูมิ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3616
รหัสไปรษณีย์ 36130
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 255.0 ตร.กม.
ประชากร 14,835 คน (พ.ศ. 2556)
ความหนาแน่น 58.17 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ถนนหนองบัวระเหว-เทพสถิต ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
พิกัด 15°38′30″N 100°37′48″E / 15.64167°N 100.63000°E / 15.64167; 100.63000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4473 1059
หมายเลขโทรสาร 0 4473 1059

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอซับใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอซับใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอซับใหญ่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอจัตุรัส ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกจากอำเภอจัตุรัส จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลซับใหญ่, ตำบลท่ากูบ และตำบลตะโกทอง จัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอซับใหญ่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอซับใหญ่ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอซับใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ซับใหญ่ (Sap Yai) 14 หมู่บ้าน
2. ท่ากูบ (Tha Kup) 12 หมู่บ้าน
3. ตะโกทอง (Tako Thong) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอซับใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากูบทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโกทองทั้งตำบล

การสาธารณสุข[แก้]

ท้องที่อำเภอซับใหญ่ประกอบด้วยสถานบริการสาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่

  • โรงพยาบาลซับใหญ่
  • สถานีอนามัยท่ากูบ บริการครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากูบทั้งตำบลและตำบลซับใหญ่บางส่วน
  • สถานีอนามัยตะโกทอง บริการครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโกทองทั้งตำบล

โรงเรียนมัธยมศึกษา[แก้]

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ สังกัด สพม.30 ชัยภูมิ)

อ้างอิง[แก้]