รายนามผู้บัญชาการทหารเรือไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้บัญชาการทหารเรือ
Royal Thai Navy Seal.svg
ตราประจำเหล่าทัพ
อยู่ในตำแหน่ง
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
การสถาปนาตำแหน่ง พ.ศ. 2394
เว็บไซต์ Thai Navy Commander
ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ

รายพระนาม รายนาม ผู้บัญชาการทหารเรือ แห่งกองทัพเรือไทย


ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 King Pinklao.jpg พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2408
2 กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ.jpg กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ พ.ศ. 2408พ.ศ. 2428
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 CHOUNG B2.JPG สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)
พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2412
2 เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์.jpg เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2430
เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์.jpg นายพลเรือโทพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ( หม่อมเจ้าสาย) 8 เมษายน 2430 - 14 เมษายน 2433
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์.jpg นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ 15 เมษายน 2433 - 25 มีนาคม 2441
2 Naritsaranuwattiwong - 001.jpg นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
(พระองค์เจ้าจิตรเจริญ)
27 มีนาคม 2441 - 31 สิงหาคม 2442 รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
3 พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช.jpg นายพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 2 กันยายน 2442 - 15 มกราคม 2443 รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
4 Andreas du Plessis de Richelieu.jpg พลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์
(Andre du Plessis de Richelieu)
16 มกราคม 2443 - 29 มกราคม 2444
5 Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 29 มกราคม 2444 - 16 กุมภาพันธ์ 2445 รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
17 กุมภาพันธ์ 2445 - 24 กุมภาพันธ์ 2446
6 Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 24 กุมภาพันธ์ 2446 - 10 ธันวาคม 2453
ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 19 มิถุนายน 2463 - 31 สิงหาคม 2465
2 Prince Asdang Dejavudh of Siam.jpg พลเรือเอก สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา 1 กรกฎาคม 2466 - 31 มีนาคม 2466
1 เมษายน 2467 - 8 กุมภาพันธ์ 2467 ผู้สำเร็จราชการกระทรวงทหารเรือ
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 11 ธันวาคม 2453 - 18 มิถุนายน 2463
2 กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์.jpg พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 13 ตุลาคม 2465 - 31 มีนาคม 2465 ทำการแทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
1 เมษายน 2466 - 19 พฤษภาคม 2466
3 Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 13 กุมภาพันธ์ 2467 - 7 พฤศจิกายน 2474
8 พฤศจิกายน 2474 - 30 มิถุนายน 2475 เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ผู้บังคับบัญชาทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
(รักษาราชการตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ - 11 มกราคม 2476 - 1 พฤษภาคม 2477)
 • พลเรือตรีพระยาวิจารณ์จักรกิจ(บุญรอด สวาทะสุข) - 10 พฤษภาคม 2481 - 23 ตุลาคม 2481
(รักษาราชการตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ - 2 พฤษภาคม 2477 - 9 พฤษภาคม 2481)
 • พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์ (เปล่ง พลสินธ์ สมิตเมฆ) - 2 กรกฎาคม 2494 - 30 พฤศจิกายน 2494
 • จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) - 1 ธันวาคม 2494 - 19 กันยายน 2500
 • พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) - 19 กันยายน 2500 - 30 กันยายน 2505
 • พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์ - 1 ตุลาคม 2505 - 30 กันยายน 2507
 • พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร - 1 ตุลาคม 2507 - 20 กุมภาพันธ์ 2509
 • พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ - 7 เมษายน 2509 - 30 กันยายน 2514
 • พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ - 1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2515
 • พลเรือเอก กมล สีตกะลิน - 1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2516
 • พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา - 1 ตุลาคม 2516 - 18 พฤศจิกายน 2516
 • พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ - 19 พฤศจิกายน 2516 - 30 กันยายน 2519
 • พลเรือเอก อมร ศิริกายะ - 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2521
 • พลเรือเอก กวี สิงหะ - 1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2523
 • พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน - 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2524
 • พลเรือเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ - 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2526
 • พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช - 1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2527
 • พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร - 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529
 • พลเรือเอก ธาดา ดิษฐบรรจง - 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2530
 • พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ - 1 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2534
 • พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช - 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
 • พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช - 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
 • พลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์ - 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
 • พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข - 1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541
 • พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ - 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2543
 • พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง - 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2545
 • พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา - 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
 • พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ - 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
 • พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล - 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
 • พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ - 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551
 • พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ - 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554
 • พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ - 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2556
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย - 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
 • พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ - 1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]