โลกสภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โลกสภา (อักษรโรมัน: Lok Sabha; ฮินดี: लोकसभा Lōkasabhā) เป็นสภาล่างของรัฐสภาแห่งอินเดีย ตามรัฐธรรมนูญแห่งอินเดียกำหนดให้สมาชิกโลกสภามีจำนวนไม่เกินห้าร้อยห้าสิบสองคน ไม่เกินยี่สิบคนในจำนวนนี้เป็นผู้แทนจากสหภาพดินแดนต่าง ๆ ของประเทศอินเดีย และสองคนเป็นผู้แทนจากประชาคมแองโกลอินเดีย

โลกสภามีอายุห้าปี หลังจากนั้นจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แต่อาจมีการขยายระยะเวลาได้ตามรัฐกำหนดที่รัฐบาลออก ปัจจุบันโลกสภาจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งที่สิบห้าเมื่อ พ.ศ. 2546

ในที่ประชุมรัฐสภา ที่นั่งและพรมทางเดินของสมาชิกโลกสภาจะเป็นสีเขียว ขณะที่ของสภาสูงหรือราชยสภาเป็นสีแดง