การเลือกตั้งทั่วไปในอินเดีย พ.ศ. 2557

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งทั่วไปในอินเดีย พ.ศ. 2557

← พ.ศ. 2552 7 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2562 →

ทั้งหมด 543 ที่นั่งในโลกสภา
ต้องการ 272 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ66.38%
  First party Second party
 
ผู้นำ นเรนทระ โมที ราหุล คานธี
พรรค พรรคภารตียชนตา พรรคครองเกรสแห่งชาติอินเดีย
พันธมิตร พันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ(NDA) พันธมิตรสหภาพก้าวหน้า(UPA)
ผู้นำตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2556 19 มกราคม 2556
เขตของผู้นำ Varanasi Amethi
เลือกตั้งล่าสุด 116
NDA: 159
206
UPA: 262
ที่นั่งที่ชนะ 282
NDA: 336
44
UPA: 60
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น166 ลดลง162
คะแนนเสียง 171,459,286 106,760,001
% 31.0%
NDA: 39%
19.3%
UPA: 21%
%เปลี่ยน เพิ่มขึ้น14.37% ลดลง16.22%


นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

มันโมหัน สิงห์
พันธมิตรสหภาพก้าวหน้า

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

นเรนทระ โมที
พันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ

การเลือกตั้งทั่วไปในอินเดีย พ.ศ. 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ ซึ่งนำโดยพรรคภารตียชนตา ได้รับที่นั่งรวมกัน 336 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในโลกสภา ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลผสมเสียงข้างมากได้นับตั้งแต่การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2547 แม้ว่าพรรคภารตียชนตา พรรคเดียวมีที่นั่ง 282 ที่นั่งซึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียวได้ พันธมิตรสหภาพก้าวหน้า ได้รับที่นั่งรวมกัน 60 ที่นั่ง ซึ่งนำโดยพรรคครองเกรสแห่งชาติอินเดียที่ได้รับที่นั่ง 44 ที่นั่ง แย่ที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไป[1]

อ้างอิง[แก้]