โรงเรียนสุพรรณภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
Suphanapoom School Suphan Buri
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.พ.
ประเภทโรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
คำขวัญสุขา สังฆส สามัคคี (ความสามัคคีของหมู่คณะนำซึ่งความสุข)
สถาปนา15 สิงหาคม พ.ศ. 2465
ผู้อำนวยการนายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
สี███ ฟ้า
███ แดง
เพลงสุพรรณภูมิรวมใจ

โรงเรียนสุพรรณภูมิ เดิมชื่อโรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465[1] ตั้งอยู่ที่ถนนหมื่นหาญ ตำบลอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งใน ครั้งแรกได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดไชนาวาสเป็นสถานที่เรียน  จัดการสอนระดับประถมศึกษา  และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณภูมิ         พ.ศ.  ๒๔๘๕    วัดสุวรรณภูมิและเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบมุขกลาง ใต้ถุนโปร่งขึ้นที่บริเวณหลังวัดริมถนนพระพันวษาและย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญวัดไชนาวาส มาเรียนที่อาคารนี้ ในสังกัดของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

       ๑  มกราคม  ๒๔๘๗   ย้ายมาสังกัดในแผนกศึกษาธิการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

         พ.ศ. ๒๕๐๑   ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนปรับปรุงอำเภอ ต่อมาได้รับเลือกเป็นโรงเรียนประชาสงเคราะห์ของจังหวัดฝ่ายประถมขึ้นอยู่กับโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค เขตการศึกษา ๕

       พ.ศ.  ๒๕๐๔    เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)  เป็นปีแรก

         พ.ศ.  ๒๕๐๖   หนังสือวารสารมิตรครูบริจาคเงินเป็นปีแรก จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท   คุณหญิงอัมพร  มีสุข  เป็นผู้จับสลากได้จังหวัดสุพรรณบุรี   ทำการก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ  โดยกรมสามัญศึกษาให้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ผู้ปกครองนักเรียนบริจาค  ๓๖,๐๐๐  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๓๖,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคารแบบ  ๐๐๘    ขนาด  ๖  ห้องเรียน    ใช้สถานที่ก่อสร้างภายในโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   โดยทำพิธีเปิดป้ายชื่ออาคาร  เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๐๗   โดยนายอภัย  จันทวิมล  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  ใช้ชื่อว่า   “อาคารมิตรครู”  ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมปลายมาเรียนสถานที่แห่งนี้

        พ.ศ. ๒๕๐๘   โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยย้ายไปสถานที่ใหม่  ได้มอบที่ดินและอาคารทั้งหมดให้แก่โรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ เป็นอาคารไม้สองชั้นแบบตัวอี  กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๔๖  เมตร ขนาด ๑๘  ห้องเรียน อาคารนี้สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๓  ในราคา  ๖,๕๐๐ บาท ในปีนี้ทางโรงเรียนทำการย้ายนักเรียนทั้งหมดจากวัดสุวรรณภูมิมายังสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ในปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]