เสียงสวรรค์เมื่อวันวาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รายการเสียงสวรรค์ตะวันฉาย

รายการเสียงสวรรค์ตะวันฉาย (ชื่อเดิมคือรายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวาน) เป็นรายการเพลงอมตะของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ หรือบทเพลงในแนว "สุนทราภรณ์" ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.00 น. - 24.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการผลิตรายการ ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ในความควบคุมของ โฉมฉาย อรุณฉาน (นิตยา อรุณวงศ์) ซึ่งรายการนี้ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทรายการเพลงดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2549 เมื่อเดือนมีนาคม 2550

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

รายการเสียงสวรรค์ตะวันฉาย เป็นรายการที่รักษาบทเพลงดังอมตะ อันมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และคีตศิลป์ของกรมประชาสัมพันธ์ นับพันบทเพลง ซึ่งเป็นผลงานของบรมครูเอื้อ สุนทรสนาน รวมทั้งครูเพลงผู้ประพันธ์ คำร้อง และทำนอง อีกหลายท่าน อาทิ แก้ว อัจฉริยะกุล, เวส สุนทรจามร, สุรัฐ พุกกะเวส, "ธาตรี", สริ ยงยุทธ, สมศักดิ์ เทพานนท์, ชอุ่ม ปัญจพรรค์, พรพิรุณ, ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ เป็นต้น และนอกจากนี้ รายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวาน ยังเป็นรายการที่มุ่งส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยผ่านทางบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งรูปแบบของรายการนอกจากจะมีบทเพลงอมตะ และบทเพลงสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์จากนักร้องปัจจุบันของวงดนตรีแล้ว ยังเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการขับร้องเพลง โดยไม่ปิดโอกาสด้านอายุ เพศ การศึกษา และฐานะ และที่สำคัญคือ เยาวชนที่มีความสามารถในการขับร้องบทเพลงได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถ และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชน และประชาชนทั่วไปผ่านทางรายการนี้อีกด้วย

รายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวาน

รายการเสียงสวรรค์ตะวันฉาย ได้รับเกียรติจากนักร้องที่มีผลงานการบันทึกแผ่นเสียงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นอดีตข้าราชการ/นักร้องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และวงดนตรีสุนทราภรณ์ อาทิ วรนุช อารีย์ (เจ้าของฉายาเสียงน้ำมนต์ก้นบาตร) , มาริษา อมาตยกุล, อโศก สุขศิริพรฤทธิ์, จั่นทิพย์ สุถินบุตร และ พรรณี สกุลชาคร พร้อมทั้งนักร้องปัจจุบันของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ นักร้องรับเชิญ และนักร้องเยาวชนอีกด้วย สำหรับในช่วงการพูดคุย สัมภาษณ์โดย โฉมฉาย อรุณฉาน นั้น มักเชิญบุคคลผู้เป็นที่รู้จักด้านการดนตรี ทั้งศิลปินแห่งชาติ ครูเพลง นักร้อง มาร่วมพูดคุยถึงความเคลื่อนไหว กิจกรรม ข่าวสาร ด้านต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติหลายท่าน อาทิ ชาลี อินทรวิจิตร, พยงค์ มุกดา, สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์, สุเทพ วงศ์กำแหง, รวงทอง ทองลั่นธม รวมทั้งครูเพลง นักร้องลูกกรุง และอดีตนักร้องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกมากมาย เช่น ใหญ่ นภายน, พรพิรุณ, สันติ ลุนเผ่, ศรวณี โพธิเทศ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ชรัมภ์ เทพชัย, พรเทพ เทพรัตน์, ฎากร เทพทอง, สมศรี ม่วงศรเขียว, สุปาณี พุกสมบุญ, จันทนา โอบายวาทย์ เป็นต้น

นักร้องประจำรายการ[แก้]

วรนุช อารีย์ ในรายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวาน

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

โฉมฉาย อรุณฉาน ตัวแทนจากรายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวาน รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทรายการเพลงดีเด่น ปี 2549