เทริด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

“ เทริด ” เป็นของที่กษัตริย์ถอดจากพระเศียรมาสวมให้เทพสิงหร (พ่อขุนศรัทธา) ผู้ให้กำเนิด การรำโนราเมื่อครั้งอดีต จึงเป็นของสูงที่โนราทุกคนต้องเคารพบูชา และเชื่อว่าถ้าใครลบหลู่ดูหมิ่น เทริด จะต้องเกิดความวิบัติจนถึงชีวิต

  จากความคิดที่ต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมโนราให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมโนรา เอกชัย ศรีวิชัย จึงคิดสร้างภาพยนตร์เรื่อง “เทริด” ให้ปรากฏบนแผ่นฟิลม์เพื่อให้ คนรุ่นใหม่ได้รู้จักรากเหง้าของวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ต้องช่วยกันสืบสานต่อไป 
  สิ่งที่เอกชัย ศรีวิชัย ยึดถือเป็นหัวใจในการกำกับภาพยนตร์เรื่อง “เทริด” คือความจริงใจที่จะ เล่าเรื่องราวของโนราให้ถูกต้องตามขนบประเพณี ตัวละครต้องพูดภาษาใต้เพื่อให้เกิดความสมจริง และใช้สถานที่ถ่ายทำที่เป็นต้นกำเนิดของโนรานั่นก็คือจังหวัดพัทลุงและสงขลา   

เรื่องราว ครูศรัทธา โนราใหญ่เจ้าของคณะโนราเทพศรัทธาแห่งเมืองพัทลุงต้องการให้ สิงห์ ลูกชาย คนเดียวเป็นผู้สืบทอดโนราโรงครูต่อไป แต่สิงห์ยังเป็นวัยรุ่นและชอบดนตรียุคใหม่ จึงไม่เห็นถึงความ จำเป็นที่จะต้องสืบสานโนราโรงครูที่เขาคิดว่าล้าสมัย สิงห์ทะเลาะกับพ่อจนพลาดพลั้ง ทำยอดเทริด ที่เคารพบูชาหักจึงถูกไล่ออกจากบ้าน ต้องเร่ร่อนไปเล่นดนตรีเปิดหมวกหาเงินไปวันๆ

  สิงห์ได้พบสายทิพย์ หญิงสาวหน้าตาสวย กำลังถูกเด็กแว้นลวนลาม จึงเข้าไปช่วยและรู้ว่า สายทิพย์เป็นนางรำโนราซึ่งเป็นคนรักของปราบลูกชายคนเดียวของนายหัวอำนาจ ผู้มีอิทธิพลใน สงขลาที่ให้เงินสนับสนุนคณะโนราสายทิพย์ ความรักที่สิงห์มีต่อสายทิพย์ทำให้เขาทำผิดจารีตประเพณี พาสายทิพย์หนีไปอยู่ด้วยกัน การกระทำของสิงห์ทำให้นายหัวอำนาจโกรธแค้นต้องการ เอาชีวิตสิงห์
  ในขณะเดียวกันสุขภาพของครูศรัทธาก็ย่ำแย่จนดวงตาพร่ามัวลงทุกวันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรำโนรา จนลูกคณะพากันหนีไปทำอาชีพอื่นเหลือเพียงเพิ่มลูกศิษย์หัวแก้ว หัวแหวนที่คอยปรน นิบัติรับใช้ และหาทางตามสิงห์กับลูกคณะกลับมา  

ภาพยนตร์ เรื่อง “เทริด” ผลงานกำกับโดย เอกชัย ศรีวิชัย สร้างโดย แม่ เรียงฟิล์ม และ บริษัท ภาคภูมิใจ จำกัด ได้ในโรงภาพยนตร์ เข้าฉายวันที่ 19 พฤษภาคม 2559