กระโปรง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


Circle skirt.jpg
The Evoltion of the skirt, Harry Julius, 1916

กระโปรง เป็นเครื่องนุ่งห่มแบบสวมร่างกายส่วนล่างที่มีรูปทรงปลายเปิดเดียวให้ขาทั้งสองข้าง ส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องแต่งกายสำหรับสตรี รูปร่างลักษณะจะแตกต่างตามการออกแบบ