พระยาน้อยอินท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระยาน้อยอินทร์
พระยาลำพูนไชย
ครองราชย์พ.ศ. 2370 - 2381
ก่อนหน้าพระเจ้าลำพูนไชย
ถัดไปพระยาคำตัน
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระยานครลำปาง
ครองราชย์พ.ศ. 2381 - 2391[1]
ก่อนหน้าพระยาขัติยะ
ถัดไปเจ้าวรญาณรังษี
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประสูติพ.ศ. 2321
พิราลัยพ.ศ. 2391 (70 ปี)
พระบุตร12 องค์
ราชวงศ์ทิพย์จักร
ราชสกุลณ ลำปาง
พระบิดาพระยาคำโสม
ศาสนาเถรวาท

เจ้าหลวงน้อยอินทร์ (ไทยถิ่นเหนือ: ) หรือ "พระยาน้อยอินท์" เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 8 และเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 3[2] เป็นราชบุตรของพระยาคำโสม องค์ที่ 3 เป็นพระอนุชาพระยาขัติยะ

พระประวัติ[แก้]

เจ้าน้อยอินท์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเจ้าหลวงนครลำพูน เมื่อปี พ.ศ. 2370 สืบแทนพระเจ้านครลำพูนบุญมา ซึ่งถึงแก่พิราลัย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2381 เจ้าหลวงขัติยะ เจ้าผู้ครองนครลำปาง ถึงแก่พิราลัย รัชกาลที่ 3 จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหลวงน้อยอินทร์ ไปเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางในปีเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2391 เจ้ามหาวงศ์ (ภายหลังคือ พระยามโหตรประเทศ) และเจ้าไชยลังกา (ภายหลังคือ เจ้าหลวงไชยลังกาพิศาล) พร้อมกันมีใบบอกกล่าวโทษพระยานครลำปางน้อยอินท์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาน้อยอินท์ เดินทางมาเข้าเฝ้าที่กรุงเทพมหานคร[3]

ครั้นเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ยังมิทันได้ชำระความ เจ้าหลวงน้อยอินทร์ ถึงแก่พิราลัยเมื่อเดือน 2 ศักราช 1210 ปีวอก ตรงกับ พ.ศ. 2391 รวมพระชนมายุ 70 พรรษา รวมเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูน 11 ปี และครองนครลำปาง 10 ปี[4]

พระโอรส[แก้]

พระยาน้อยอินท์ มีราชโอรสและราชธิดา 12 พระองค์ อาจจะมีราชเทวีและหม่อมหลายพระองค์ตามธรรมเนียมของเจ้าผู้ครองนคร

  1. เจ้าหนานปัญญา เจ้าราชวงศ์เมืองงาว

ราชตระกูล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. "รายพระนาม นาม เหล่าพระประยูรญาติ และ เชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-14. สืบค้นเมื่อ 2012-09-23.
  3. มงคล ถูกนึก. ไทยวน คนเมือง แห่งลุ่มแม่น้ำวัง. ลำปาง : ลำปางบรรณกิจ. 2555
  4. วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช. เจ้าหลวงลำพูน. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง. 2552
ก่อนหน้า พระยาน้อยอินท์ ถัดไป
เจ้าหลวงขัติยะ เจ้าผู้ครองนครลำปาง
(พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2391)
พระเจ้าวรญาณรังสี
พระเจ้าบุญมาเมือง เจ้าผู้ครองนครลำพูน
(พ.ศ. 2370 - พ.ศ. 2381)
เจ้าหลวงคำตัน