หน่วยการเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน่วยการเมือง (อังกฤษ: polity) หรือศัพทบัญญัติราชบัณฑิตยสภาว่า องค์การทางการเมือง หมายถึง กลุ่มบุคคลซึ่งรวมตัวกันด้วยพลังเหนี่ยวรั้งที่สะท้อนตัวตน เรียกว่า อัตลักษณ์ (identity) และมีความสามารถที่จะระดมทรัพยากร ทั้งยังจัดระเบียบที่มีลำดับชั้นโดยจัดตั้งเป็นสถาบัน (institutionalised hierarchy)[1]

หน่วยการเมืองอาจปรากฏตัวในหลายรูปแบบ เช่น รัฐ (state), ราชอาณาจักร (kingdom), จักรวรรดิ (empire), องค์การระหว่างประเทศ (international organisation), องค์การทางการเมือง (political organisation), และโครงสร้างอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวได้และมีความเป็นองค์การซึ่งมีอำนาจบริหารจัดการทรัพยากร

อ้างอิง[แก้]

  1. Ferguson, Yale, & Richard W. Mansbach (1996) "Polities: Authority, Identities, and Change", Columbia, SC: University of South Carolina Press