ข้ามไปเนื้อหา

หมู่บ้านป่ากล้วย

พิกัด: 17°37′48″N 100°07′21″E / 17.629987°N 100.122537°E / 17.629987; 100.122537
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หมู่บ้านป่ากล้วย
Ban Pa Kluai


ภาพถ่ายเก่าชาวหมู่บ้านป่ากล้วยในปี พ.ศ. 2499
พิกัดภูมิศาสตร์:17.61891° 100.18991°

ข้อมูลทั่วไป
ตำบล คุ้งตะเภา
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ 53000
การปกครอง
ผู้ใหญ่บ้าน นายประพันธ์ เกตุศรี (หมู่ 1), นายไพทูรย์ พรหมน้อย (หมู่ 2) กำนันตำบลคุ้งตะเภา[1]
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ -
ประชากร -

หมู่บ้านป่ากล้วย หรือ บ้านป่ากล้วย เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท มีวัดประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง และ โรงเรียนระดับพื้นฐาน 1 โรง มีเส้นทางคมนาคมหลักคือถนนเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11) ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ [2]

ประวัติ[แก้]

หมู่บ้านป่ากล้วย ตั้งมาแต่เมื่อใดไม่มีปรากฏหลักฐาน แต่จากหลักฐานการอนุญาตให้ตั้งวัดของทางราชการ สามารถสันนิษฐานได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีมาก่อน พ.ศ. 2400 แล้ว โดยชาวบ้านป่ากล้วยที่เป็นผู้เริ่มมาตั้งรกรากอยู่ที่นี้เป็นกลุ่มแรกคือ ผู้ใหญ่ลี นุ่มนวล มีคนเมื่อแรกตั้งหมู่บ้านประมาณ 30 คน

ความเป็นมาชื่อหมู่บ้านป่ากล้วย มาจากในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีต้นกล้วยขึ้นมากเรียงไปตลอดตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำน่านเก่า เรียกแถบนั้นว่า "บ้านบน" และอีกส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในที่ราบตะกอนแม่น้ำพัด (แม่น้ำน่าน) ในแถบทางเหนือหมู่บ้านตรงข้ามตำบลท่าเสา เรียกว่า บ้านล่าง หรือบ้านป่าพุทรา เนื่องจากแถบนั้นมีต้นพุทราขึ้นหนาแน่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2462 ผู้ใหญ่เสริม ผู้ใหญ่บ้านป่ากล้วย-ป่าพุทราในขณะนั้น ได้ขอให้รวมเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านมาเป็นบ้านป่ากล้วยแทน และใช้ชื่อนี้มาจนปัจจุบัน นอกจากนี้ในหมู่บ้านป่ากล้วยยังบุ่งน้ำเก่าอยู่แห่งหนึ่งคือ บุ่งยายสี ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคมาแต่อดีต ปัจจุบันบุ่งแห่งนี้ยังคงมีอยู่ โดยทางการได้มาทำประโยชน์ขุดลอกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กสำหรับใช้ในหมู่บ้าน

หมู่บ้านป่ากล้วย เป็นหมู่บ้านแรกในตำบลคุ้งตะเภาที่มีอาคารอุโบสถก่ออิฐถือปูนเป็นแห่งแรก โดยอาคารโรงอุโบสถแห่งนี้สร้างในปี พ.ศ. 2430 ตั้งอยู่ภายในวัดประจำหมู่บ้านคือวัดป่ากล้วย ที่ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 โดยอุโบสถหลังนี้สร้างโดยดำริของหลวงพ่ออินทร์ พระอุปัชฌาย์ และพระเกจิอาจารย์สำคัญของอำเภอบางโพในสมัยนั้น ที่ได้เป็นต้นศรัทธานำญาติโยมร่วมสร้างหลังจากได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พลับพลาบริเวณหาดท่าทราย ตรงข้ามกับวัดป่ากล้วย เมื่อคราวเสด็จประพาสอุตรดิตถ์[3]

นอกจากหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นหมู่บ้านที่มีอาคารก่ออิฐถือปูนเป็นแห่งแรกแล้ว หมู่บ้านป่ากล้วยยังเป็นสถานที่ตั้งของสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแห่งแรกของตำบล โดยได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2500 ตามดำริของพระมหาจรูญ คุตฺตจิตฺโต (พรหมน้อย) ซึ่งทำให้หลังจากนั้นไม่นาน พระมหาปรีชา ปริญฺญาโณ (คืนประคอง) ลูกศิษย์ของพระมหาจรูญที่เป็นคนบ้านป่ากล้วย ได้เข้าอุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เป็นพระภิกษุเปรียญธรรม ๙ ประโยค เป็นรูปแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์[4] และหลังจากนั้นได้มีชาวบ้านป่ากล้วยได้เข้ามาอุปสมบทเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและสอบได้เป็นเปรียญหลายคน จนในปี พ.ศ. 2539 สามเณรสัญญา โปร่งใจ (พระมหาสัญญา ปญฺญาวิจิตฺโต) คนบ้านป่ากล้วย ได้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคในขณะเป็นสามเณร (ประโยค ๙ นาคหลวง) ขณะอายุได้ 21 ปี (สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) ทำให้ท่านเป็นสามเณรชาวอุตรดิตถ์รูปแรกและรูปเดียวในปัจจุบัน (2552) ที่ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นนาคหลวง อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม[5]

สภาพด้านสังคม[แก้]

สภาพภูมิศาสตร์[แก้]

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน[แก้]

สาธารณูปโภค[แก้]

การปกครอง[แก้]

เศรษฐกิจ[แก้]

วัฒนธรรมประเพณี[แก้]

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเถรวาท ประเพณีต่างๆ ยึดถือปฏิบัติเหมือนกันกับชาวพุทธเถรวาทในแถบใกล้เคียง เช่น บวชพระ ประเพณีแต่งงาน งานศพ ฯลฯ


วัดประจำหมู่บ้าน[แก้]

บรรยากาศสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่ากล้วย

วัดป่ากล้วย ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วัดป่ากล้วย ดำเนินการก่อสร้างขึ้นในปีใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด วัดมีที่ดินที่ตั้งวัดจำนวน 11 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา พุทธศาสนิกชนได้ร่วมใจกันสร้างวัดนี้เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2420 ปัจจุบันมี พระครูสุธรรมาจารย์ (พร้อม ธนปาโล) เป็นเจ้าอาวาส

ดูเพิ่มได้ที่ วัดป่ากล้วย'

โรงเรียนประจำหมู่บ้าน[แก้]

โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา

โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา เป็น โรงเรียนประจำหมู่บ้านป่ากล้วย ตั้งอยู่ที่ บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาเป็นโรงเรียนในกลุ่มคุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง แบ่งการเปิดการสอนเป็น ระดับประถมศึกษา และระดับก่อนประถมศึกษา

โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา เดิมชื่อว่า โรงเรียนวัดป่ากล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2465 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดป่ากล้วยเป็นสถานที่เรียน (ได้อาศัยเรียนอยู่ที่วัดป่ากล้วยจนถึง พ.ศ. 2514 จึงย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบัน)

โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยทำการสอนครั้งแรก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี นายจันทร์ พุทธรักขิต เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันเปิดทำการสอนเป็น 2 ระดับชั้น คือระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนายประวะเรศ เพ็ชรช้าง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา

ดูเพิ่มได้ที่ โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา'ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ข้อมูลจากเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเถา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-18. สืบค้นเมื่อ 2008-01-10.
  2. กลุ่มอำนวยการงานพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา.เอกสาร : ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2550.อุตรดิตถ์ : โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา, 2550
  3. ธีรจิต แก้วใจ และจรูญ พรหมน้อย. (2545). ฉลองวัดป่ากล้วย ๑๕๐ ปี คืนสู่เหย้า ชาวบ้านป่ากล้วย. อุตรดิตถ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภา
  4. สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์. (2539). มุทิตาจิตสามเณร ป.ธ.๙ บ้านป่ากล้วย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง
  5. เทวประภาส มากคล้าย เปรียญ.. (2551). สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น : ประเพณีวัฒนธรรมและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของวัดและหมู่บ้านคุ้งตะเภา. อุตรดิตถ์: วัดคุ้งตะเภา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

17°37′48″N 100°07′21″E / 17.629987°N 100.122537°E / 17.629987; 100.122537