ศาสนาฮินดูในประเทศญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาลเจ้าเบ็นไซเต็งตามคติญี่ปุ่นภายในสวนสาธารณะอิโนกาชิระ

ศาสนาฮินดูในประเทศญี่ปุ่น เป็นศาสนาชนกลุ่มน้อยในประเทศญี่ปุ่น โดยส่งผ่านจากศาสนาพุทธที่ได้รับจากเกาหลีและจีนอีกทอดหนึ่ง ปัจจุบันความเชื่อของศาสนาฮินดูยังแฝงตัวในสังคมญี่ปุ่น ทั้งการบูชาเทพเจ้า พิธีกรรม และอักษรสิทธัม[1] ชาวญี่ปุ่นนับถือเทพเจ้าของฮินดูในฐานะเทพในศาสนาพุทธแบบมหายานและวัชรยาน

ประวัติ[แก้]

ประเทศญี่ปุ่นได้รับศาสนาฮินดูผ่านวรรณกรรมและกรอบวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา และรับศาสนาพุทธผ่านจีนและคาบสมุทรเกาหลีอีกทอดหนึ่งช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6 เทพเจ้าฮินดูที่ปรากฏใน สุวรรณประภาสสูตร (Suvarṇa-prabhāsa Sūtra, 金光明経) และ สัทธรรมปุณฑรีกสูตร (Saddharma Puṇḍarīka Sūtra, 妙法蓮華経) ซึ่งเป็นคัมภีร์ในพุทธศาสนา ถูกแผลงให้เป็นญี่ปุ่น เช่นเทพแห่งโชคลาภทั้งเจ็ด[2] และสี่ราชาสวรรค์ตามคติศาสนาพุทธแบบญี่ปุ่น บ้างได้รับการนับถือเป็น คามิ ในคติลัทธิชินโต[3] สามารถพบเทพเจ้าฮินดูที่มีอย่างดาษดื่นตามศาสนสถานต่าง ๆ[4] และยังมีพิธีโกมาโด (護摩堂) ซึ่งเป็นพิธีกรรมบูชาไฟ ซึ่งใกล้เคียงกับพิธีโหมะของฮินดู[1][5][6]

ปัจจุบันมีการจำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับการบูชาเทพฮินดูในญี่ปุ่น[7] และมีการอ้างว่าญี่ปุ่นสนับสนุนการศึกษาเรื่องเทพฮินดูอย่างลึกซึ้ง[8]

ประชากรศาสตร์[แก้]

พ.ศ. 2559 ประเทศญี่ปุ่นมีชาวอินเดียอาศัยอยู่ 30,048 คน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู นอกจากนี้เทพฮินดูยังได้รับการเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนนิกายชิงงง

รายชื่อเทพเจ้าฮินดูในคติญี่ปุ่น[แก้]

รายชื่อเทพเจ้าฮินดูในคติญี่ปุ่น[1]
รูปภาพ ชื่อญี่ปุ่น ชื่อสันสกฤต ชื่อไทย
Gatten.jpg
กัตเต็ง
月天
จนฺทร
चन्द्र
พระจันทร์
Katen.jpg
คาเต็ง
火天
อคฺนิ
अग्नि
พระอัคนี
Shoten.jpg
คังงิเต็ง
歓喜天
คเณศ
गणेश
พระพิฆเนศวร
Karura.png
คารูระ
迦楼羅
ครุฑ
गरुड़
ครุฑ
Kichijo-ten-VIII.jpg
คิชโชเต็ง
吉祥天
ลกฺษมี
लक्ष्मी
พระลักษมี
Virupaksha, Japan, Kamakura period, wood with crystal eyes - Linden-Museum - Stuttgart, Germany - DSC03604.jpg
โคโมกุเต็ง
広目天
วิรูปากฺษ
विरूपाक्ष
ท้าววิรูปักษ์
Jikokuten, one of the four guardian kings, Japan, Kamakura period, late 1100s to early 1200s AD, cypress wood, lacquer, polychrome, gold, gilt metal - Portland Art Museum - Portland, Oregon - DSC08495.jpg
จิโกกุเต็ง
持国天
ธฤตราษฺฏฺร
धृतराष्ट्र
ท้าวธตรฐ
Jiten.jpg
จิเต็ง
地天
ปฤถวี
पृथ्वी
พระปฤถวี
Sui Ten Varna TOJI12TEN.JPG
ซุยเต็ง
水天
วรุณ
वरुण
พระพิรุณ
Virudhaka, Japan, Kamakura period, 14th century AD, wood with crystal eyes - Linden-Museum - Stuttgart, Germany - DSC03600.jpg
โซโจเต็ง
増長天
วิรูฒก
विरूढक
ท้าววิรุฬหก
Dakini.png
ดากินิเต็ง
荼枳尼天
ฑากิณี
डाकिणी
ฑากิณี
Daikoku.jpg
ไดโกกุเต็ง
大黑天
มหากาล
महाकाल
มหากาฬ
飛天像-Flying Apsaras (Hiten) MET 2015 300 251a Burke website.jpg
เท็นนิง
天人
อปฺสรา
अप्सरा
อัปสร
Taishakuten.jpg
ไทชากุเต็ง
帝釈天
ศกฺร
शक्र
ท้าวสักกะ
Nitten KNM.jpg
นิตเต็ง
日天
สูรฺย
सूर्य
พระอาทิตย์
Bonten.jpg
บนเต็ง
梵天
พฺรหฺมา
ब्रह्मा
พระพรหม
Bishamonten KNM.jpg
บิชามนเต็ง
毘沙門天
ไวศฺรวณ
वैश्रवण
ท้าวเวสวัณ
Hogonji11s3200.jpg
เบ็นไซเต็ง
弁才天
สรสฺวตี
सरस्वती
พระสุรัสวดี
Futen.jpg
ฟูเต็ง
風天
วายุ
वायु
พระพาย
羅睺星。仏像図彙 (1783年)より.png
ราโง
羅睺
ราหุ
राहु
พระราหู
Rasetsuten.jpg
ราเซ็ตสึเต็ง
羅刹天
รากฺษส
राक्षस
รากษส
Ishanaten KNM.jpg
อิซานะเต็ง
伊舎那天
อีศาน
ईशान
พระอีศาน
Periodo momoyama, skanda (idaten), 1575 ca.jpg
อิดะเต็ง
韋駄天
สกนฺท
स्कन्द
พระเวทโพธิสัตว์
Enmaten KNM.jpg
เอ็มมะเต็ง
閻魔天
ยาม
याम
พระยม

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 "Hindu Contributions to Japanese Religion" (PDF). Hindu Education (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-10-21. สืบค้นเมื่อ May 14, 2020.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (ลิงก์)
  2. "Butsuzōzui (Illustrated Compendium of Buddhist Images)" (digital photos) (ภาษาญี่ปุ่น). Ehime University Library. 1796. p. (059.jpg).
  3. Bocking, Brian (1997). A Popular Dictionary of Shinto - 'Benzaiten'. Routledge. ISBN 978-0-7007-1051-5.
  4. Krishnendu Bandyopadhyay (January 11, 2016). "Hindu gods forgotten in India revered in Japan". The Times of India (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ May 14, 2020.
  5. Richard Payne (2015). Michael Witzel (บ.ก.). Homa Variations: The Study of Ritual Change Across the Longue Durée. Oxford University Press. pp. 30, 51, 341–342. ISBN 978-0-19-935158-9.
  6. Timothy Lubin (2015). Michael Witzel (บ.ก.). Homa Variations: The Study of Ritual Change Across the Longue Durée. Oxford University Press. pp. 143–166. ISBN 978-0-19-935158-9.
  7. Chaudhuri, Saroj Kumar. Hindu Gods and Goddesses in Japan. (New Delhi, 2003) ISBN 81-7936-009-1.
  8. "Japan wants to encourage studies of Hindu gods" Satyen Mohapatra เก็บถาวร 2020-03-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน