วิธีใช้:แม่แบบ/แม่แบบแสดงข้อความ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
คู่มือพื้นฐาน
หลักการตั้งชื่อบทความ
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
เขียนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนให้เป็นกลาง
วิธีใช้
การแก้ไขหน้า
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
การอัปโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การใส่ลิงก์
การลิงก์มาที่วิกิพีเดีย
การแทรกสูตรคณิตศาสตร์
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย
อ่าน/เขียน คำทับศัพท์
ชื่อทะเล
ชื่อประเทศ-เมืองหลวง
ชื่อธาตุ
ถอดเสียงอังกฤษเป็นไทย
ถอดอักษรไทยเป็นโรมัน
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ศัพท์บัญญัติ
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
บทความเฉพาะทาง
บทความฝรั่งเศส
บทความพฤกษา
บทความการ์ตูนญี่ปุ่น
บทความการทหาร
บทความเพลง
หมายเหตุ : การปะข้อความของแม่แบบลงในหน้า ใช้รูปแบบ {{ชื่อของแม่แบบ}} เช่น {{เก็บกวาด}}

แม่แบบ หรือ เทมเพลต (template) คือชื่อเรียกของหน้าวิกิพีเดียที่มีการใช้ซ้ำกันมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป ดูเพิ่มเติมที่ แม่แบบ

หน้า วิกิพีเดีย:รายการแม่แบบแสดงข้อมูล เป็นหน้ารวบรวมแม่แบบ ที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลแบ่งแยกตามหน้าที่การใช้งานดังต่อไปนี้

แจ้งข้อมูล[แก้]

การใส่แม่แบบเหล่านี้ลงไปในหน้าใด ๆ จะเป็นการแจ้งให้ผู้อ่านอ่านบทความด้วยความระมัดระวัง และแจ้งให้ชาววิกิพีเดียช่วยเข้ามาตรวจสอบหน้านั้น

การลบบทความ[แก้]

 • {{ลบ}} - แจ้งลบ แสดงชื่อหัวข้อในรายการรอลบ

ลิขสิทธิ์[แก้]

 • {{ตรวจลิขสิทธิ์}} - สำหรับบทความที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มา และต้องการให้ช่วยตรวจสอบ
 • {{ละเมิดลิขสิทธิ์}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการอาจละเมิดลิขสิทธิ์ และแสดงข้อความ "พบข้อความที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์... เราพบว่า ข้อความที่ได้ส่งเข้ามา..."
 • {{ภาพที่อาจจะละเมิดลิขสิทธิ์}}
 • {{ไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการอาจละเมิดลิขสิทธิ์ และแสดงข้อความ "พบไฟล์ที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์... เราพบว่า ไฟล์ที่ได้อัปโหลดเข้ามา..."

ความเป็นกลาง[แก้]

 • {{ตรวจความเป็นกลาง}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการบทความที่อาจไม่เป็นกลาง และแสดงข้อความ "บทความนี้อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมุมมองที่เป็นกลาง..."
 • {{ไม่เป็นกลาง}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการบทความไม่ผ่านความเป็นกลาง และแสดงข้อความ "บทความนี้ไม่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความเป็นกลาง"
 • {{ไม่เป็นกลาง-ส่วน}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการบทความไม่ผ่านความเป็นกลาง และแสดงข้อความ "ส่วนนี้ของบทความไม่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความเป็นกลาง"
 • {{โฆษณา}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการบทความเหมือนโฆษณา และแสดงข้อความ "บทความนี้มีลักษณะที่เหมือนการโฆษณา"
 • {{อัตชีวประวัติ}} - แสดงชื่อหัวข้อในรายการบทความเหมือนอัตชีวประวัติ และแสดงข้อความ "บทความนี้ปรากฏในลักษณะของอัตชีวประวัติ..."
 • {{เรซูเม}} - แจ้งว่าบทความมีลักษณะเหมือนเรซูเม ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายมุมมองที่เป็นกลาง
 • {{แฟนคลับ}} - แจ้งว่าบทความมีลักษณะเขียนในมุมมองของแฟนคลับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายมุมมองที่เป็นกลาง

ความถูกต้อง[แก้]

คุณภาพอื่น ๆ ของบทความ[แก้]

 • {{บทความชื่อภาษาอังกฤษ}} - แจ้งว่าเป็นบทความที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
 • {{สั้นมาก}} - แจ้งบทความที่สั้นมาก
 • {{แก้ภาษา}} - แจ้งว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา การสะกดคำ หรือ การแปลภาษา
 • {{แก้รูปแบบ}} - แจ้งบทความต้องการ จัดรูปแบบ จัดหน้า แบ่งหัวข้อ จัดลิงก์ภายใน
 • {{ไม่เป็นสารานุกรม}} - แจ้งบทความที่มีลักษณะไม่เป็นสารานุกรม
 • {{ขาดความสำคัญ}} - แจ้งบทความนี้ ขาดข้อมูลที่แสดงความสำคัญ
 • {{รวม}} - แจ้งแนะนำว่าให้มีการรวมบทความเข้าด้วยกัน
 • {{รวมไป}} -แจ้งแนะนำว่าบทความนี้ควรรวมไปในอีกบทความ
 • {{รวมมา}} -แจ้งแนะนำว่าบทความนี้ควรรวมไปในอีกบทความ
 • {{ย้าย}} - แจ้งแนะนำว่าควรมีการย้ายบทความไปยังโครงการอื่น
 • {{ลิงก์ไปภาษาอื่น}} - แจ้งว่าเป็นบทความที่มีการใช้ลิงก์ไปที่ภาษาอื่นเพื่อความสะดวกในการเขียน
 • {{เก็บกวาด}} - แจ้งเป็นบทความที่ผู้อื่นควรตรวจสอบ ในหลายส่วนด้วยกัน
 • {{เก็บกวาดสถานศึกษา}} - แจ้งเป็นบทความที่ต้องตรวจสอบตาม วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา
 • {{มุมมองสากล}} - แจ้งเป็นบทความที่ไม่แสดงมุมมองที่เป็นสากลเกี่ยวกับหัวข้อบทความ
 • {{ยังไม่ได้แปล}} - แจ้งเนื้อหาบางส่วนยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย (ใช้หน้าที่ไม่ใช่บทความ เช่น คำอธิบายวิธีการใช้แม่แบบ)
 • {{ต้องการสรุป}} - ไม่มีบทนำของบทความ

บทความขาดอ้างอิง[แก้]

สำหรับหน้าอภิปราย[แก้]

 • {{โต้เถียง}} - แสดงข้อความ "บทความนี้มีการโต้เถียงบ่อยมาก..."

แสดงข้อความพิเศษ[แก้]

แม่แบบในหัวข้อนี้เป็นการแสดงข้อมูลสำหรับผู้อ่าน

ในหน้าเนื้อหา[แก้]

 • โครง
  • {{โครง}} - (stub) แสดงข้อความ "บทความนี้ยังไม่สมบูรณ์...", และใส่หน้านั้นลงในหมวดหมู่ 'โครง'
  • {{โครง-ส่วน}} - (sectstub) แสดงข้อความ "ส่วนนี้ของบทความยังไม่สมบูรณ์...", และใส่หน้านั้นลงในหมวดหมู่ 'โครง-ส่วน'
  • สำหรับโครงที่จัดหมวดหมู่แล้ว ดูที่ หมวดหมู่โครง
 • {{แก้กำกวม}} - แสดงข้อความ "แสดงรายการของบทความต่าง ๆ ที่อาจใช้ชื่อเดียวกัน..."
 • {{ความหมายอื่น}} - แสดงข้อความ "สำหรับความหมายอื่น ดูที่..."
 • {{ชื่ออังกฤษ}} - แสดงข้อความ "บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ..."
 • {{เตือนเรื่องเพศ}} - แสดงข้อความ "บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศหรือกิจกรรมทางเพศ เพื่อจุดประสงค์เชิงสารานุกรม"
 • {{เว็บย่อ}} - (shortcut) แสดงเว็บย่อให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการอ้างที่อยู่อินเทอร์เน็ต (URL)
 • {{ปัจจุบัน}} - สำหรับเหตุการณ์ปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือ ยังไม่จบ
 • {{เหตุการณ์ปัจจุบัน}} - แสดงกล่องรายการเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับหน้าบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่จบลง
 • {{ซอฟต์แวร์ระยะพัฒนา}} - แสดงข้อความ "บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา... เนื้อหาและรายละเอียดอาจจะเปลี่ยนแปลง..."
 • {{ต้องการภาพ}} - แสดงข้อความ "บทความนี้ต้องการภาพประกอบเพิ่มเติม..."
 • {{ล้าสมัย}} - สำหรับบทความที่มีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
 • {{ดูเพิ่มที่}} - แสดงข้อความ ดูเพิ่มที่ ... ใส่ชื่อบทความอื่นๆ ที่ต้องการให้ดูเพิ่ม ถัดจากหัวข้อ สามารถใส่ได้มากที่สุด 10 ชื่อ
 • {{บทความหลัก}} - แสดงข้อความ ดูบทความหลักที่ ... ใส่ชื่อบทความอื่นๆ ที่ต้องการให้ดูเพิ่ม ถัดจากหัวข้อ สามารถใส่ได้มากที่สุด 10 ชื่อ

ในหน้าหมวดหมู่[แก้]

 • {{ดูเพิ่ม}} - แสดงข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อหลักเกี่ยวกับ (ชื่อหัวข้อ) โดยชื่อหัวข้อจะนำมาจากชื่อหมวดหมู่

สำหรับภาพ[แก้]

กรุณาดูแม่แบบป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพทั้งหมดได้ที่ วิกิพีเดีย:ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ

สำหรับอ้างอิง[แก้]

ศึกษาวิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา สำหรับวิธีการอ้างอิง โดยระบบจะสร้างอ้างอิงกึ่งอัตโนมัติโดยมี ตัวเลข 1 2 3กำกับในบทความ และหมายเหตุด้านท้ายบทความ ดูตัวอย่างที่บทความ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับจัดรูปแบบ[แก้]

สำหรับเขียนคำประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน[แก้]

เนื่องด้วยการเว้นวรรคที่บรรทัดใดๆ จะทำให้เกิดการจัดรูปแบบใหม่ ดังนั้นการใช้แม่แบบคำประพันธ์จะช่วยในการจัดย่อหน้าตาม วรรคต่างๆ

สำหรับแม่แบบ[แก้]

สำหรับหน้าของผู้ใช้[แก้]

หน้าผู้ใช้[แก้]

ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย
หุ่นเชิด
บล็อกทั่วไป
พักผ่อน/มีธุระ

คุยกับผู้ใช้[แก้]

เตือน
เตือนหน้าว่าง
เตือนป้ายออก
เตือนก่อกวน
เตือนโฆษณา
บทความอาจละเมิดลิขสิทธิ์
 • {{nothanks0}} สำหรับผู้ใช้
 • {{nothanks}} สำหรับไอพี
ภาพอาจละเมิดลิขสิทธิ์
ต้องการสัญญาอนุญาตสำหรับภาพ
ต้องการแหล่งที่มาสำหรับภาพ
ภาพถูกแจ้งลบ/ถูกลบ

บาเบล[แก้]

ดูบทความหลักที่ วิกิพีเดีย:บาเบล

พักผ่อนจากวิกิ[แก้]

ดูบทความหลักที่ วิกิพีเดีย:วันพักผ่อนจากวิกิ

สำหรับลิงก์ไปยังวิกิพีเดียโครงการอื่น[แก้]

แสดงข้อมูลว่าโครงการอื่นในวิกิมีเดีย มีบทความที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่

รูปแบบ ตัวอย่าง/ลักษณะที่แสดงผล
{{วิกิตำรา}}
Wikibooks
วิกิตำรา มีคู่มือ ตำรา หรือวิธีการเกี่ยวกับ:
แม่แบบ/แม่แบบแสดงข้อความ
ภาษาพีเอชพี phpBB
{{วิกิซอร์ซ}} บทสวดมนต์และพระคาถา พระไตรปิฎก
{{วิกิคำคม}} อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ขงจื๊อ
{{คอมมอนส์}} นิวยอร์ก

ตัวอย่างแม่แบบแสดงข้อความ[แก้]

ข้อความที่ต้องพิมพ์ หน้าตาของแม่แบบ ใช้สำหรับ
{{โครงความรู้}} บทความที่ยังไม่สมบูรณ์ และเกี่ยวกับความรู้ หรือวิชา

โครงร่าง

{{แก้กำกวม}} คำที่มีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย
{{เก็บกวาด}} หัวข้อที่ต้องการเก็บกวาด ให้ผู้อื่น ช่วยดู ช่วยแก้ไข