วิกิพีเดีย:หมวดหมู่โครง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อ (ไม่มีภาพ) หมวดหมู่บทความที่ไม่สมบูรณ์ (โครง) ในวิกิพีเดีย (ม. แม่แบบ, ห. หมวดหมู่) ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:โครงการจัดหมวดหมู่โครงที่ยังไม่สมบูรณ์ รายชื่อโครงในหน้านี้ไม่ได้แบ่งตามความสำคัญของวัตถุ แต่แบ่งตามจำนวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในวิกิพีเดีย

ความรู้ (ม. ห.) ธรรมชาติ (ม. ห.) เทคโนโลยี (ม. ห.) นามธรรม (ม. ห.) มนุษย์ (ม. ห.) วัฒนธรรม (ม. ห.) สื่อสาร (ม. ห.)
 • คณิตศาสตร์ (ม. ห.)
 • ศิลปะ (ม. ห.)
 • วิทยาศาสตร์ (ม. ห.)
 • การเมืองการปกครอง (ม. ห.)
 • ชีวประวัติ (ม. ห.)
 • ทหาร (ม. ห.)
 • นักเขียน (ม. ห.)
 • บริษัท (ม. ห.)
 • องค์การ (ม. ห.)
 • บริโภค (ม. ห.)
 • กีฬา (ม. ห.)
 • บันเทิง (ม. ห.)
 • เศรษฐศาสตร์ (ม. ห.)
 • ประวัติศาสตร์ (ม. ห.)
 • พระพุทธรูป (ม. ห.)
 • การ์ตูน (ม. ห.)
 • เกม (ม. ห.)
 • เกมคอม (ม. ห.)