ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:ตรวจสอบความถูกต้องเฉพาะส่วน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

[ต้องการตรวจสอบความถูกต้อง]

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้จะจัดบทความให้อยู่ในหมวดหมู่ หมวดหมู่:บทความที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้อง

ใช้แม่แบบนี้กับข้อความที่น่าสงสัย หรือเป็นเท็จ เพื่อขอให้ตรวจสอบกับเอกสารอ้างอิง แต่ถ้าเนื้อหาถูกต้องแต่ขาดอ้างอิง ให้ใช้แม่แบบ {{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}} แทน

โปรดใช้แม่แบบนี้หลังพยายามตรวจสอบเนื้อหาแล้ว หลายๆ กรณี การใช้แม่แบบ {{ต้องการอ้างอิง}} ก็เพียงพอแล้ว

สำหรับหัวข้อย่อยหรือทั้งบทความ ให้ใช้ {{ต้องการอ้างอิง}}

สำหรับข้อมูลที่ขาดแหล่งอ้างอิง หรือการอ้างอิงไม่ดีพอ

  1. ถ้าข้อมูลนี้ยังเป็นข้อมูลที่ไม่แน่นอน แต่ไม่ทำให้เสียสาระของบทความจนเกินไป สามารถใช้ {{verify source}} เพื่อแจ้งว่าต้องการตรวจสอบความถูกต้องได้
  2. ถ้าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อสาระของบทความ หรืออาจก่อให้เกิดการโต้เถียง อาจย้ายข้อมูลนั้นไปที่หน้าพูดคุยและขอให้ผู้ใช้ช่วยค้นหาแหล่งอ้างอิงได้ แต่หากข้อมูลไม่มีความแน่นอนและส่งผลกระทบต่อบทความโดยชัดเจน สามารถลบข้อมูลนั้นออกได้ทันที โดยไม่ต้องย้ายไปที่หน้าพูดคุย
  3. กรณีที่ข้อมูลนั้นชัดเจน แต่ขาดแหล่งอ้างอิง สามารถใช้ {{fact}} หรือ {{citation needed}} เพื่อแจ้งว่าต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน เพื่อให้บทความสมบูรณ์ได้

แม่แบบนี้ สามารถรับพารามิเตอร์ชื่อ type ตัวอย่างเช่น {{ตรวจสอบความถูกต้องเฉพาะส่วน|type=ของการพิมพ์เพิ่มเติม}} จะได้[ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์เพิ่มเติม]

หน้าเปลี่ยนทางที่เกี่ยวข้อง

[แก้]

(ทั้งหมดนี้เปลี่ยนทางมายัง แม่แบบ:ตรวจสอบความถูกต้องเฉพาะส่วน)