วิกิพีเดีย:ปัญหาลิขสิทธิ์/กรุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายการบทความที่มีการแจ้งเกี่ยวกับปัญหาลิขสิทธิ์

5 ตุลาคม 2548[แก้]

  • AMD64 จาก [1]
    • ณ วันที่ 14 ตุลาคม ไม่พบแฟ้มต้นฉบับ

12 ตุลาคม 2548[แก้]

21 ตุลาคม 2548[แก้]

29 ตุลาคม 2548[แก้]

12 พฤศจิกายน 2548[แก้]

16 พฤศจิกายน 2548[แก้]

28 พฤศจิกายน 2548[แก้]

29 พฤศจิกายน 2548[แก้]

6 ธันวาคม 2548[แก้]

7 ธันวาคม 2548[แก้]

11 รายการด้านบนมาจาก [18] และ [19] ที่มีลิขสิทธิ์โดย Prapot Chusengcharoen

10 ธันวาคม 2548[แก้]

13 ธันวาคม 2548[แก้]

16 ธันวาคม 2548[แก้]

19 ธันวาคม 2548[แก้]

20 ธันวาคม 2548[แก้]

23 ธันวาคม 2548[แก้]

25 ธันวาคม 2548[แก้]

26 ธันวาคม 2548[แก้]

28 ธันวาคม 2548[แก้]

5 มกราคม 2549[แก้]

8 มกราคม 2549[แก้]

28 มกราคม 2549[แก้]

29 มกราคม 2549[แก้]

30 มกราคม 2549[แก้]

31 มกราคม 2549[แก้]

9 กุมภาพันธ์ 2549[แก้]

10 กุมภาพันธ์ 2549[แก้]

11 กุมภาพันธ์ 2549[แก้]

12 กุมภาพันธ์ 2549[แก้]

13 กุมภาพันธ์ 2549[แก้]

16 กุมภาพันธ์ 2549[แก้]

23 กุมภาพันธ์ 2549[แก้]

25 กุมภาพันธ์ 2549[แก้]

28 กุมภาพันธ์ 2549[แก้]

11 มีนาคม 2549[แก้]

15 มีนาคม 2549[แก้]

16 มีนาคม 2549[แก้]

  • พอลพต จาก [58] ซึ่งลอกมาจากผู้จัดการรายวันอีกที

17 มีนาคม 2549[แก้]

19 มีนาคม 2549[แก้]

25 มีนาคม 2549[แก้]

4 เมษายน 2549[แก้]

14 เมษายน 2549[แก้]

29 เมษายน 2549[แก้]

9 พ.ค. 2549[แก้]

15 ก.ค. 2549[แก้]

28 พ.ย. 2549[แก้]

5 ธ.ค. 2549[แก้]