แอลคีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครงสร้างทางเคมีของเอทิลีน ซึ่งเป็นแอลคีนที่มีโครงสร้างอย่างง่ายที่สุด

แอลคีน (alkene) คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล 1 พันธะ นอกนั้นเป็นพันธะเดี่ยว จัดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อิ่มตัว ในทำนองเดียวกับแอลเคน แต่แอลคีนมีจำนวนไฮโดรเจนน้อยกว่าแอลเคนอยู่ 2 ตัว สูตรโมเลกุลทั่วไปของแอลคีนจึงเป็น CnH2n เมื่อ n คือจำนวนคาร์บอน

การเรียกชื่อ ในทำนองเดียวกับแอลเคนแต่เปลี่ยนเสียงท้ายเป็น "……น (-ene)" เช่น

  • C2H4 อ่านว่า "อีทีน" (ethene) หรือ "เอทิลีน" (ethylene)
  • C3H6 อ่านว่า "โพรพีน" (propene)