กรมราชเลขานุการในพระองค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ราชเลขานุการ)
กรมราชเลขานุการในพระองค์
ที่ทำการ
ไทย
พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2433
งบประมาณ 641.7689 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล [2], ราชเลขานุการ
ดร. กฤษณ์ กาญจนกุญชร, อธิบดี
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต, รองอธิบดี
พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ, รองอธิบดี
คุณ จันทนี ธนรักษ์, ผู้ช่วยราชเลขานุการ
อินทร์จันทร์ บุราพันธ์, ผู้ช่วยราชเลขานุการ
ในกำกับดูแลของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เว็บไซต์
www.ohm.go.th

กรมราชเลขานุการในพระองค์ หน่วยงานราชการในสังกัด สำนักพระราชวัง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในองค์ พระมหากษัตริย์ เกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ เอกชนและบุคคลทั่วไปส่งเข้ามา เพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัยและพระมหากรุณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทานพระราชดำริและพระราชดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนและบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอนนั้นเรียกว่าออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือกรมราชเลขาธิการ

การจัดหน่วยงานในกรมราชเลขานุการในพระองค์[แก้]

ตำแหน่งหัวหน้าของกรมราชเลขานุการในพระองค์ คือ อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ (เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง) ซึ่งคนปัจจุบัน คือ ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร ซึ่งดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการเป็นคนสุดท้ายและเป็นอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์เป็นคนแรกโดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

รายพระนาม/รายนามราชเลขาธิการ[แก้]

รายพระนาม/รายนามราชเลขาธิการ
รานพระนาม/รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 [6]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2462 [7]
เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462 - 14 กันยายน พ.ศ. 2475 [8] [9]
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 - 18 กันยายน พ.ศ. 2512 [10]
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ 18 กันยายน พ.ศ. 2512 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 [11], [12]
หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 [13]
อาสา สารสิน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555 [14]
กฤษณ์ กาญจนกุญชร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน [15]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๕๐ ง พิเศษ หน้า ๑-๒ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 3. เว็บไซต์ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/161/2.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/150/1.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2433/015/141_1.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/A/122.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/A/188.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/390.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/013/907.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/085/1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/083/1.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/085/2.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/D/078/1.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/149/12.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

References[แก้]