กรมราชเลขานุการในพระองค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ราชเลขานุการ)
กรมราชเลขานุการในพระองค์
ที่ทำการ
ไทย
พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2433
สืบทอดจาก สำนักราชเลขาธิการ
งบประมาณ 641.7689 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล [2], ราชเลขานุการ
ดร. กฤษณ์ กาญจนกุญชร, อธิบดี
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต, รองอธิบดี
พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ, รองอธิบดี
คุณ จันทนี ธนรักษ์, ผู้ช่วยราชเลขานุการ
อินทร์จันทร์ บุราพันธ์, ผู้ช่วยราชเลขานุการ
ในกำกับดูแลของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เว็บไซต์
www.ohm.go.th

กรมราชเลขานุการในพระองค์ (เดิมคือ สำนักราชเลขาธิการ) เป็นหน่วยงานราชการในสังกัด สำนักพระราชวัง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในองค์ พระมหากษัตริย์ เกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ เอกชนและบุคคลทั่วไปส่งเข้ามา เพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัยและพระมหากรุณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งทำหน้าที่รับพระราชทานพระราชดำริและพระราชดำรัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนและบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอนนั้นเรียกว่าออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือกรมราชเลขาธิการ

การจัดหน่วยงานในกรมราชเลขานุการในพระองค์[แก้]

ตำแหน่งหัวหน้าของกรมราชเลขานุการในพระองค์ คือ อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ (เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง) ซึ่งคนปัจจุบัน คือ ดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร ซึ่งดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการเป็นคนสุดท้ายและเป็นอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์เป็นคนแรกโดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

รายพระนาม/รายนามราชเลขาธิการ[แก้]

รายพระนาม/รายนามราชเลขาธิการ
รายพระนาม/รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 [8]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2455 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2462 [9]
เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462 - 14 กันยายน พ.ศ. 2475 [10] [11]
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 - 18 กันยายน พ.ศ. 2512 [12]
หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ 18 กันยายน พ.ศ. 2512 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 [13], [14]
หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 [15]
อาสา สารสิน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555 [16]
กฤษณ์ กาญจนกุญชร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 [17]
รายนามอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์
รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
กฤษณ์ กาญจนกุญชร 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๕๐ ง พิเศษ หน้า ๑-๒ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/23.PDF
 4. เว็บไซต์ กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/161/2.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/150/1.PDF
 7. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/1.PDF พระราชโองการ ประกาศ แตงตั้งขาราชการในพระองค์] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๓๐๔ ง พิเศษ หน้า ๑ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2433/015/141_1.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/A/122.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/A/188.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/390.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/013/907.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/085/1.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/083/1.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/085/2.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/D/078/1.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/149/12.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

References[แก้]