ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|image_map_caption = ที่ตั้งของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนียภายใน[[สหภาพโซเวียต]]
|national_anthem = <br />[[ทาอูทิชคา กีเอสมิ]]<br />(1944–1950, 1988–1990/91)<center>[[File:Tautiška giesme instumental.ogg]]</center><br />[[เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย]]<br />(1950–1988)<center>[[File:Anthem of the Lithuanian Soviet Socialist Republic.ogg]]</center>
|government_type = [[ลัทธิสตาลิน]] [[รัฐพรรคการเมืองเดียว]] [[เผด็จการ]][[Totalitarianism|เบ็ดเสร็จ]] (1940–1953)<hr>[[รัฐเดี่ยว]] [[ลัทธิมากซ์-เลนิน]] [[รัฐพรรคการเมืองเดียว]] [[รัฐสังคมนิยม|สาธารณรัฐสังคมนิยม]][[สาธารณรัฐโซเวียต|โซเวียต]] (1953–1989)<hr>[[รัฐเดี่ยว]] [[สาธารณรัฐระบบรัฐสภา]] (1989–1991)
|government_type = [[สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต]]
|capital = [[วิลนีอุส]]
|government_type = [[สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต]]
|era = [[สงครามโลกครั้งที่ 2]]{{·}}[[สงครามเย็น]]
|life_span = 1940–1941<br>1944–1990/91
5,531

การแก้ไข