ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* [[เจ้าจอมมารดาสำลี]] พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเป็นพระมเหสีใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์]] [[วังหน้า]]ในรัชกาลที่ 2
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระษัตรี]] พระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]<ref>[[ส.พลายน้อย]]. ''พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม''. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 248-249</ref>
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไกรสร กรมหลวงรักษ์รณเรศ]] (หม่อมไกรสร) พระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] (เป็นพระราชวงศ์องค์สุดท้ายที่ถูกสำเร็จโทษด้วยวิธีนี้<ref>[http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=531.0 การประหารด้วยท่อนจันทน์ครั้งสุดท้าย]</ref>)
* หม่อมเจ้าแห พระธิดาใน [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉัตร กรมหมื่นสุรินทรรักษ์]] (เป็นเจ้านาย 1 ใน 2 องค์สุดท้ายที่ถูกสำเร็จโทษด้วยวิธีนี้)
* หม่อมเจ้ามะเดื่อ พระธิดาใน [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉัตร กรมหมื่นสุรินทรรักษ์]] (เป็นเจ้านาย 1 ใน 2 องค์สุดท้ายที่ถูกสำเร็จโทษด้วยวิธีนี้)
 
== ความเห็นของนักวิชาการ ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์