จุลศักราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จุลศักราช (จ.ศ.) (อังกฤษ: Chula Sakarat, Minor Era) เป็นศักราชที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 1181 (ค.ศ. 638) นับรอบปีตั้งแต่ 16 เมษายน ถึง 15 เมษายน (ผู้กำหนดให้ใช้จุลศักราช คือ พระยาสักรดำเจ้าเมืองตักกะสิลามหานคร (นครชัยศรีโบราณ) ตามพงศาวดารเหนือ เดิมเข้าใจกันว่าเป็นศักราชของพม่า ปรากฏอยู่ตามตำราโหราศาสตร์ แต่ทว่าปีที่ตั้งจุลศักราชนั้น เป็นเวลาก่อนปีที่พระเจ้าอโนรธามังช่อ จะประสูติ เมื่อสมัยอาณาจักรอโยธยารับศักราชนี้ไปใช้ เลยเกิดความเชื่อกันว่าเป็นศักราชของชาวพม่า จุลศักราชถูกนำมาใช้แพร่หลายทั้งในอาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัยสมัยหลัง และอาณาจักรอยุธยา ในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง ทรงตัดปีจุลศักราช และใช้ปีศักราชจุฬามณีแทน เป็นผลทำให้ปีนักษัตรคลาดเคลื่อนไปสามปี ต่อมาจึงได้เปลี่ยนกลับไปใช้ปีจุลศักราชตามเดิม และตกทอดมาถึงปัจจุบัน การคำนวณปี พ.ศ. จาก จ.ศ. ปฏิทินไทยให้ใช้ปี จ.ศ. บวก 1181 ก็จะได้ปี พ.ศ. (เว้นแต่ในช่วงต้นปีตามปฏิทินสุริยคติที่ยังไม่เถลิงศกจุลศักราชใหม่)

ในเอกสารโบราณของไทยจำนวนไม่น้อย นิยมอ้างเวลา โดยใช้จุลศักราช โดยใช้ควบคู่กับปีนักษัตร หรือ ระบุเฉพาะเลขตัวท้ายของจุลศักราช และปีนักษัตร ทำให้สามารถระบุปี ได้ในช่วงกว้างถึงรอบละ 60 ปี (มาจาก ครน. ของรอบ 10 ปีจากเลขท้ายของจุลศักราช และรอบ 12 ปีของปีนักกษัตร)

การเรียกศกตามเลขท้ายปี[แก้]

ในระบบการเรียกศกตามเลขท้ายปีจุลศักราช นิยมเรียกด้วยศัพท์บาลี ดังนี้

 1. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 1 เรียก "เอกศก"
 2. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 2 เรียก "โทศก"
 3. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 3 เรียก "ตรีศก"
 4. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 4 เรียก "จัตวาศก"
 5. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 5 เรียก "เบญจศก"
 6. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 6 เรียก "ฉศก"
 7. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 7 เรียก "สัปตศก"
 8. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 8 เรียก "อัฐศก"
 9. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 9 เรียก "นพศก"
 10. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 0 เรียก "สัมฤทธิศก"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • ตำนานพระแก้วมรกต ฉบับภาษาไทย ท้ายพระราชพงศาวดารเหนือ
 • ชำนาญ สัจจะโชติ, ศรีวิชัย กับพระแก้วมรกต, บริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน) , กรุงเทพมหานคร , กันยายน 2548
 • ยุทธพร นาคสุข, ศักราชและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องมหาศักราชและจุลศักราชในพื้นเมืองเชียงใหม่
 • วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช, กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, พ.ศ. 2546, หน้า 67-69
 • นิตยสารโหราเวสม์
 • คำอธิบายกรมพระยาดำรงราชนุภาพ
 • พงศาวดารเมืองเหนือ