ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ประเทศไทย)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ย้อนการแก้ไขของ 110.168.158.251 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Pongsak ksm
(ย้อนการแก้ไขของ 110.168.158.251 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Pongsak ksm)
 
== รายชื่อหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ==
ในปัจจุบันมีหน่วยบริการรูปแบบพิเศษในประเทศไทย จำนวน 32 หน่วยงาน คือ<ref>[http://po.opdc.go.th/org3.php?cat_id=3 ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยบริการรูปแบบพเศษ]</ref>
* [[สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี]] สังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00155315.PDF ประกาศ ก.พ.ร. เรื่อง การแปลงสภาพของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ]</ref>
* [[สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจานุเบกษา]] สังกัด[[สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/E/093/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๔๙]</ref>
56,844

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์