ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดชิงะ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
จังหวัดชิงะมีอาณาเขตติดกับ[[จังหวัดฟุกุอิ]]ทางทิศเหนือ [[จังหวัดกิฟุ]]ทางทิศตะวันออก [[จังหวัดมิเอะ]]ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และ[[จังหวัดเกียวโต]]ทางทิศตะวันตก มี[[ทะเลสาบบิวะ]]ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัด มี[[ภูเขาฮิระ]] และ[[ยอดเขาฮิเอ]]ทางทิศตะวันตก [[ภูเขาอิบุกิ]]ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ [[ภูเขาซุซุกะ]]ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางทิศเหนือมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นกว่าทางใต้ที่มีอากาศอบอุ่น
 
[[ทะเลสาบบิวะ]] เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่หลักๆคือ โคะโฮะกุ (湖北 ทะเลสาบตอนเหนือ) โคะเซ (湖西 ทะเลสาบตะวันตก) โคะโต (湖 ทะเลสาบตะวันออก) และ โคะนัน (湖南 ทะเลสาบทางใต้)
 
ในการสำรวจเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2008 พื้นที่ร้อยละ 37 ถูกกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ (อัตราส่วนที่สูงที่สุดของทุกจังหวัดในญี่ปุ่น)
 
{{เขตการปกครองในญี่ปุ่น}}
3,338

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์