ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เว็บย่อ|สสวท}}
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| nameชื่อหน่วยงาน = สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| en_nameชื่อในภาษาแม่_1 = The institute for the Promotion of Teaching Science and Technology
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| image = [[ไฟล์:Logo ipst.jpg|120px]]
| ชื่อในภาษาแม่_ท =
| address = 924 สุขุมวิท เอกมัย กรุงเทพมหานคร 10110
| สัญลักษณ์ =
| abbr = สสวท./ IPST.
| สัญลักษณ์ _กว้าง =
| establish_date = [[16 มกราคม]] [[พ.ศ. 2515]]
| สัญลักษณ์ _บรรยาย =
| budget = 1,560.6 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2554]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
| ตรา = Logo ipst.jpg
| group = [[กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)]]
| ตรา_กว้าง = 150px
| type_headman = ผู้อำนวยการ
| ตรา_บรรยาย =
| headman = ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
| ภาพ =
| type_secretary = รองผู้อำนวยการ<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
| ภาพ_กว้าง = 150px
| secretary = นายปรีชาญ เดชศรี<br>นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม<br>นางดวงสมร คล่องสารา<br>นางสาวจารุวรรณ แสงทอง<br>นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ
| ภาพ_บรรยาย =
| website = [http://www.ipst.ac.th www.ipst.ac.th]
| establish_dateวันก่อตั้ง = [[16 มกราคม]] [[พ.ศ. 2515]]
| footnote = หน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
| สืบทอดจาก_1 =
| สืบทอดจาก_2 =
| สืบทอดจาก_3 =
| สืบทอดจาก_4 =
| สืบทอดจาก_5 =
| สืบทอดจาก_6 =
| วันยุบเลิก =
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ = ทั่วราชอาณาจักร
| addressกองบัญชาการ = 924 สุขุมวิท เอกมัย [[กรุงเทพมหานคร]] 10110
| latd = |latm= |lats= |latNS=
| longd = |longm= |longs= |longEW=
| รหัสภูมิภาค =
| บุคลากร =
| budgetงบประมาณ = 1,560.6 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2554]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
| headmanหัวหน้า1_ชื่อ = ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
| type_headmanหัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = ปรีชาญ เดชศรี
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
| หัวหน้า3_ชื่อ =
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า4_ชื่อ =
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า7_ชื่อ =
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า8_ชื่อ =
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า9_ชื่อ =
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า10_ชื่อ =
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
| ประเภทหน่วยงาน =
| groupกำกับดูแล = [[กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)]]
| ลูกสังกัด_1 = [[#หน่วยงานในสังกัด|''ดูในบทความ'']]
| ลูกสังกัด_2 =
| ลูกสังกัด_3 =
| ลูกสังกัด_4 =
| ลูกสังกัด_5 =
| ลูกสังกัด_6 =
| ลูกสังกัด_7 =
| ลูกสังกัด_8 =
| ลูกสังกัด_9 =
| เอกสารหลัก_1 =
| เอกสารหลัก_2 =
| เอกสารหลัก_3 =
| เอกสารหลัก_4 =
| เอกสารหลัก_5 =
| เอกสารหลัก_6 =
| websiteเว็บไซต์ = [http://www.ipst.ac.th www.ipst.ac.th]
| หมายเหตุ =
| แผนที่ =
| แผนที่_กว้าง =
| แผนที่_บรรยาย =
}}
 
'''สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี''' (สสวท. หรือ IPST) เป็นหน่วยงานในกำกับของ[[กระทรวงศึกษาธิการ]]<ref>[http://www.ccc.go.th/allministry/all-m1.html รายชื่อหน่วยงานราชการในประเทศไทย]</ref> มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ของครู และเยาวชนไทย
 
56,703

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์