ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปรับให้ชื่อดร.พรพรรณสามารถลิงค์ได้
(ปรับให้ชื่อดร.พรพรรณสามารถลิงค์ได้)
| group = [[กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)]]
| type_headman = ผู้อำนวยการ
| headman = [[พรพรรณ ไวทยางกูร|ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร]]
| website = [http://www.ipst.ac.th www.ipst.ac.th]
| footnote = หน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
12

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์