ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การหารด้วยศูนย์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่คำอัตโนมัติ (-[[ภาพ: +[[ไฟล์:) ด้วยบอต)
การหารในระดับพื้นฐานสามารถอธิบายได้ว่า เป็นการแบ่ง[[เซต]]ของวัตถุออกเป็นส่วนๆ ที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ถ้ามี[[แอปเปิล]] 10 ผล และต้องการแบ่งให้คน 5 คนเป็นจำนวนเท่ากัน ดังนั้นแต่ละคนจะได้รับแอปเปิล <math>\textstyle\frac{10}{5}</math> = 2 ผล เป็นต้น
 
เราจะใช้ปัญหาเดียวกันนี้อธิบายการหารด้วยศูนย์ นั่นคือถ้าคุณมีแอปเปิล 10 ผล แล้วจะแบ่งให้คนจำนวน คนละ 0 คนผล แล้วหาว่าแต่ละแต่จะสามารถแบ่งให้ "คน" จะได้รับทั้งหมดกี่คนละกี่ผล การคำนวณเพื่อหาค่า <math>\textstyle\frac{10}{0}</math> จะกลับกลายเป็นไม่มีความหมาย เพราะตัวปัญหาเองก็ไม่มีความหมายเช่นกัน เพราะแต่ละการแจกแอปเปิลให้ "คน" คนใด คนนั้นก็จะไม่ได้รับแอปเปิลไม่ว่าจะ (แจกให้คนละ 0 ผล) หรือ 10 ผล หรือจำนวนแอปเปิลที่เป็นสามารถแจกให้คนได้[[อนันต์]]ก็ตามเพราะแอปเปิลที่จะแจก เนื่องจากย่อมไม่มีคนที่จะมารับแอปเปิลตั้งแต่แรกอยู่แล้ววันหมด นี่เป็นเหตุผลที่เลขคณิตมูลฐานกำหนดให้การหารด้วยศูนย์ไม่มีความหมาย หรือไม่นิยาม
 
อีกทางหนึ่งที่สามารถใช้อธิบายการหารได้นั่นคือ[[การลบ]]ซ้ำกันไปเรื่อยๆ ซึ่งการหารด้วยวิธีนี้จะเป็นการลบตัวตั้งด้วยตัวหารหลายๆ ครั้งจนกว่าตัวตั้งจะมีค่าน้อยกว่าตัวหาร และอาจเหลือ[[เศษจากการหาร]]อยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น การหาร 13 ด้วย 5 เราสามารถนำ 5 ไปลบออกจาก 13 จำนวน 2 ครั้ง และจะเหลือเศษเท่ากับ 3 ซึ่งสามารถสรุปเป็น <math>\textstyle\frac{13}{5}</math> = 2 เศษ 3 แต่ในกรณีที่ตัวหารเป็น 0 ถึงแม้จะลบตัวตั้งไปถึงอนันต์ครั้ง ก็ยังไม่สามารถทำให้ตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวหารได้ ดังนั้นการหารด้วยศูนย์จึงไม่นิยาม
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์