พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม
(สมุทร ทาทอง)
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม.jpg
เกิด2 พฤศจิกายน 2506
อุปสมบท7 กรกฎาคม 2527
พรรษา34
วัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก,พ.ม.,พธ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา (เกียรตินิยม),พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา , Ph.D. (Phil.) สาขาปรัชญา Magadh University ประเทศอินเดีย
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม[1]รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชาติภูมิ[แก้]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม มีนามเดิมว่า สมุทร ทาทอง เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2506 ณ บ้านสวาท (ชุมชนชาวกวย) ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

  • สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก
  • ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
  • พ.ศ. 2531 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2539 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา [2] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2545 Ph.D. (Phil.) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

งานด้านการศึกษา[แก้]

  • รักษาการผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • รักษาการผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์[3], อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]